• Imprimeix

Minergie-ECO

logo Minergie

Es tracta d’un estàndard que ofereix diferents certificats segons l’objectiu energètic:

  • Base: equivalent a un edifici de baix consum energètic; es pot complementar amb:
    • Distintiu A: equivalent a un edifici energia quasi zero; 
    • Distintiu P: en el cas de balanç energètic zero o positiu.
  • Distintiu ECO: afegeix aspectes de salut, per exemple la qualitat de l’aire i aspectes de sostenibilitat, per exemple materials constructius. Es pot combinar amb qualsevol dels tres certificats anteriors.

El mètode de treball se centra en dotar als edificis d’habitatges d’una correcta construcció de la envolupant (façana, coberta, etc.) i de mesures d’envolupant. Disposar d’aquest certificat implica que l’edifici té una pèrdua quasi bé nul·la d’energia calorífica a l’hivern i una bona ventilació i climatització a l’estiu.