• Imprimeix

Passivhaus

logo Passivhaus

És un estàndard de construcció d’edificis energèticament eficients, amb un elevat confort interior. L’objectiu principal de les cases passives és obtenir elevats nivells de confort interior mantenint un consum energètic baix.

Està basat en uns criteris de disseny que permeten l’aprofitament de l’energia i de la llum natural durant l’hivern i la minimització de la incidència solar durant l’estiu. Al mateix temps, les altes exigències tècniques i constructives contribueixen a l’excel·lent condicionament tèrmic conservant tota la calor absorbida a l’hivern i dissipant-la a l’estiu.

Un edifici amb la certificació Passivhaus optimitza l’aïllament tèrmic de les parts massisses i de les fusteries, evita els ponts tèrmics, minimitza les infiltracions i controla les reduïdes renovacions d’aire.

S’aconsegueix la certificació si el comportament energètic de l’edifici no supera uns límits, és a dir, tots els requeriments són d’obligat compliment.

Recentment, s’han afegit categories a la certificació que premien la generació d’energia amb fonts renovables. El certificat té tres sistemes de puntuació: clàssic, plus i premium.

És obligatori fer el test d’estanquitat amb porta bufant (blower door test) per verificar que la permeabilitat de l’edifici compleix amb els requisits d’aquest estàndard.