• Imprimeix

VERDE

logo VERDE

Certifica la sostenibilitat d’una edificació segons el respecte envers el medi ambient, l’estalvi de recursos, el confort, la qualitat de vida dels seus habitants o usuaris, la compatibilitat amb l’entorn i els materials utilitzats.

Aquesta  certificació s’adapta a les normatives del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i de sostenibilitat de la Unió Europea (UE).

El seu objectiu és realitzar una avaluació per una empresa especialitzada sobre habitatges, construccions del sector terciari, interior d’edificis i polígons industrials. S’avaluen 42 criteris que tenen associats un o més impactes ambientals i posteriorment es puntua la reducció d’aquests impactes respecte els generats per un edifici de referència.

Hi ha 6 nivells de certificació que van de 0 a 5 fulles verdes, a més fulles, més compromís amb el medi ambient.

Informació relacionada

Pàgina web del certificat "Verde"