• Imprimeix

Formació, tècnics i proveïdors de solucions

En aquest apartat es pot trobar un recull de diferents entitats que realitzen cursos de formació en l'àmbit de la rehabilitació energètica.

Guia pràctica que dóna informació sobre la rendibilitat econòmica i idoneïtat de tecnologies energèticament eficients o paquets de millores a diferents tipologies d'edificis del sector residencial en les diferents zones climàtiques de Catalunya.

Informació relacionada

  • Núm. 10 Rehabilitació energètica d'edificis
    Guia pràctica que dóna informació sobre la rendibilitat econòmica i idoneïtat de tecnologies energèticament eficients o paquets de millores a diferents tipologies d'edificis del sector residencial en les diferents zones climàtiques de Catalunya.

    Institut Català d'Energia
    Data d'edició: octubre 2016.
    Pàgines: 159.

Col·legi Arquitectes de Catalunya
Formació


Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Calendari de formació
Màsters i postgraus


Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida
Formació


Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
Formació


Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona
Formació