• Imprimeix

Formació, tècnics i proveïdors de solucions

En aquest apartat es pot trobar un recull de diferents entitats que realitzen cursos de formació en l'àmbit de la rehabilitació energètica.

Col·legi Arquitectes de Catalunya
Formació


Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Calendari de formació
Màsters i postgraus


Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida
Formació


Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
Formació


Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona
Formació