• Imprimeix

Preguntes freqüents

Per substituir l’antic sistema de subhastes CESUR (contractes d’energia per al subministrament d’últim recurs) amb què es fixava el preu de l’energia.

A partir d’ara els consumidors pagaran pel seu consum d’electricitat d’acord amb el preu del mercat elèctric majorista, que canvia cada hora en funció de l’oferta i la demanda, i que es pot consultar al web de Red Eléctrica de España.

No cal fer res. Des de l’1 d’abril de 2014, moment en què va entrar en vigor el nou sistema, se us aplica automàticament el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), regulat pel Govern, sense que hagueu de fer cap gestió.

Si preferiu que el preu del kWh que se us apliqui en el càlcul del cost del vostre consum energètic [(kWh consumits) x (preu del kWh)] sigui constant cada mes, podeu contractar la tarifa fixa a 12 mesos a la vostra comercialitzadora o a una altra de referència.

També podeu contractar el subministrament d’electricitat a qualsevol comercialitzadora de mercat lliure d’acord amb el preu i les condicions que pacteu, a través de la contractació bilateral.

En el cas que tingueu una potència contractada superior a 10 kW, esteu obligat a acollir-vos a lliure mercat. En cas que estigueu a PVPC i no feu el canvi, se us aplicarà un recàrrec del 20% respecte al preu total de la factura.

Com a petits consumidors (potència contractada inferior o igual a 10 kW), aquest canvi es tradueix en:

 • A partir de l’1 de juliol de 2014 hi ha una nova forma de calcular el preu de l’electricitat que queda reflectit en la propera factura elèctrica que rebeu.
 • Teniu la possibilitat d’escollir entre 3 modalitats de contractació.
 • Abans del 31 de desembre de 2018 us substituiran els comptadors de llum tradicionals per uns altres d’intel·ligents.

Les potències permeses són aquelles regulades pel Ministeri i que depenen de si es té una tensió de 220 V o de 230. Habitualment, els habitatges de recent construcció tenen una tensió de 230V i els més antics, de 220V.

 

 

INTENSITAT (A)

 

SISTEMA MONOFÀSIC

 

220 V

230 V

 

En kW

 

1,5

0,330

0,3450

 

3

0,660

0,690

 

3,5

0,770

0,805

 

5

1,100

1,150

 

7,5

1,650

1,725

 

10

2,200

2,300

 

15

3,300

3,450

 

20

4,400

4,600

 

25

5,500

5,750

 

30

6,600

6,900

 

35

7,700

8,050

 

40

8,800

9,200

 

45

9,900

10,350

 

50

11,000

11,500

 

63

13,860

14,490

 

Sí. Cal tenir en compte, però, que només les comercialitzadores de referència ofereixen el PVPC i la tarifa fixa a 12 mesos, i que les comercialitzadores de lliure mercat ofereixen la contractació bilateral d’acord amb les condicions que pacteu.

Comercialitzadores de referència:

 • Endesa Energía XXI, S. L. U.
 • Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S. A. U.
 • Gas natural S. U. R. SDG, S. A.
 • E.ON Comercializadora de Último Recurso, S. L.
 • EDP Comercializadora de Último Recurso, S. A.

Les comercialitzadores de lliure mercat estan llistades en aquesta web: Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

El Pla de substitució dels equips estableix el 31 de desembre de 2018 com a data límit en què tots els comptadors hauran de ser intel·ligents.

La instal·lació dels comptadors intel·ligents és d’obligat compliment pels consumidors amb potència contractada menor o igual a 15 kW, d’acord amb l’Ordre ministerial ITC/38602007. Per tant, el 31 de desembre de 2018 tots els comptadors han d’haver estat substituïts.

Només en cas de tenir el comptador intel·ligent integrat al sistema.

Aquesta informació es troba a la factura que rebem a casa, a l’apartat “Dades de contractació i subministrament”.

La resolució de la Secretaria d’Estat d’Energia fixa com a data d’inici d’aquesta modalitat de facturació l’1 de juliol de 2015, però les comercialitzadores i distribuïdores tenen un termini fins a l’1 d’octubre de 2015 per adequar els sistemes d’intercanvi d’informació. Això vol dir que realment no serà fins a l’octubre que les empreses començaran a facturar amb aquesta nova modalitat.

Qualsevol canvi de potència té uns costos associats. Reduir la potència comporta despeses de la companyia elèctrica en concepte de desplaçament del tècnic. Augmentar la potència, que vol dir tenir accés a més potència de xarxa de distribució, suposa, a més, pagar a l’empresa distribuïdora els drets associats regulats per la normativa vigent.

A més, heu de tenir en compte que només es permet un canvi de potència a l’any.

L’empresa distribuïdora és la responsable de portar físicament l’electricitat a casa vostra. S’encarrega de mantenir en bones condicions tota la infraestructura elèctrica necessària (cablejat de la xarxa elèctrica de distribució, interruptors, comptadors d’electricitat...). També s’encarrega de les lectures del comptador i d’arreglar les avaries en el subministrament.

L’empresa comercialitzadora és la responsable de vendre-us l’electricitat que consumiu i és amb qui signeu el contracte de subministrament. Aquesta empresa compra l’energia i us la ven a través de les xarxes de la distribuïdora.

L’empresa comercialitzadora és la que us passa les factures elèctriques, les quals inclouen alguns conceptes en nom de l’empresa distribuïdora (lloguer dels equips de mesura, alta del servei, instal·lació, drets per canviar la potència contractada, etc.).

En definitiva, l’empresa distribuïdora és la responsable del subministrament elèctric i de resoldre les possibles avaries, i la comercialitzadora, de l’exactitud de les factures, l’atenció al client, els serveis de manteniment, etc.

Els lectors de consum elèctric en temps real, anomenats també comptadors instantanis d’electricitat, permeten veure en temps real quanta energia elèctrica s’està consumint.

Al mercat (en línia a través de les pàgines web dels fabricants o dels distribuïdors del producte i en botigues d’aparells elèctrics) existeixen diferents models de lectors de consum elèctric en temps real.

El preu pot variar en funció de si incorporen connexió a Internet. Per a amperatges de fins a 90 A (potència màxima d’uns 20 kW), el preu d’un equip bàsic monofàsic oscil·la entre els 55 i els 75 €. I si l’equip incorpora connexió a Internet, el seu cost pot ser d’entre 80 i 150 € aproximadament.

Existeix una eina de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (facturaluz.cnmc.es) que permet simular la facturació als usuaris acollits al preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i, per tant, poder-ne fer les comprovacions necessàries. Per fer-ho cal introduir les dades següents:

 • Període de la lectura (data d’inici i de finalització)
 • Potència contractada
 • Consum enregistrat en cada període tarifari

Podeu presentar una reclamació a la vostra comercialitzadora telefònicament, telemàticament o presencialment. Sigui quina sigui la via que utilitzeu per fer-ho demaneu-ne i guardeu-ne el justificant. Abans d’un mes heu de rebre resposta.

Si no esteu d’acord amb la resposta que us dóna la vostra comercialitzadora, podeu presentar la reclamació a l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del vostre municipi o, si no n’hi hagués, a l'Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) de la vostra comarca. Si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC us podeu adreçar a l’Agència Catalana del Consum.

No us poden tallar la llum per manca de pagament d’una factura sobre la qual heu presentat una reclamació.

Podeu informar-vos-en al 012 o a www.consum.cat.

No. La tarifa fixa a 12 mesos garanteix un preu estable del kWh per a tot un any, independentment de les variacions diàries i intradiàries, encara que variï cada hora en funció de l’oferta i la demanda. Per tant, aquest preu afecta només el cost de l’energia consumida, que es calcula multiplicant els kWh consumits pel preu del kWh.

Us recomanem que us adreceu a l'Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (AGIC) o a l'Associació Catalana de Federacions Empresarials (FERCA) per localitzar l'instal·lador autoritzat que us podrà assessorar en l'optimització de la potència que teniu contractada.