• Imprimeix

Els electrodomèstics

Des de l´any 1995 els electrodomèstics de la línia blanca (rentavaixelles, rentadores, assecadores, rentadores/assecadores combinades, refrigeradors i congeladors) s'identifiquen amb una etiqueta energètica.

L´etiqueta energètica informava del consum d´energia de l´aparell, permetent comparar dos models diferents i possibilita l´elecció de compra més adient per al consumidor. Actualment les etiquetes tenen una part comuna que fa referència a la marca, denominació de l'aparell i classe d'eficiència energètica; i una altra part que depèn del tipus d'electrodomèstic i que fa referència a les seves característiques. Per exemple, la capacitat de congelació per a frigorífics o el consum d'aigua en les rentadores.

Els tipus d'electrodomèstics que tenen obligació d'etiquetar-se energèticament són: frigorífics i congeladors, rentavaixelles, rentadores, assecadores, rentadores-assecadores, fonts de llum domèstica, forns elèctrics i aparells d'aire condicionat. És obligatori exhibir l'etiqueta en tot electrodomèstic posat a la venta.

En funció de l´electricitat que consumeix i de les seves característiques, per exemple la capacitat de càrrega d'una rentadora, a cada electrodomèstic se li assigna una lletra i un color que el classifica energèticament. La classificació va de la lletra A+++, la més eficient, a la G, la menys eficient. És a dir, el que llueix la lletra A+++ és el que menys energia gasta i el que porta la G, és el que en gasta més. Val a dir que gràcies a les campanyes d'ajut del Pla Renova't iniciades el 2005, els electrodomèstics menys eficients, amb etiqueta de la G a la C, s'han deixat de fabricar.

Per classificar un aparell amb una o altra lletra, el fabricant mesura l´energia que gasta el seu model seguint un procés i unes condicions normalitzades. D´acord amb les característiques tècniques de l'aparell, la normativa europea marca quin nivell d´eficiència o lletra li correspon.

Per això, cal que el consumidor valori la compra d´un electrodomèstic més eficient com una mesura per consumir menys. La seva factura elèctrica disminuirà i serà més beneficiós pel medi ambient.

A partir de les dades que consten a les etiquetes energètiques, es pot comparar el consum d´energia anual de cada aparell, el temps d´amortització i l´estalvi energètic que representa. Per fer aquesta comparació, podeu accedir a la següent aplicació informàtica, i així podreu decidir quin és el electrodomèstic que us resulta més interessant comprar. Per exemple, un frigorífic A+++, suposa un estalvi estimat de 670€ respecte un frogorífic A, al llarg de la vida útil de l'aparell.

De forma general, les normatives que defineixen els criteris seguits en l´etiquetatge dels electrodomèstics es recullen a la Directiva 92/75/CEE del Consell del 22 de setembre de 1992 i al Reial Decret 124/1994 del 28 de gener, relatius a la indicació del consum d´energia i a d´altres recursos dels aparells electrodomèstics mitjançant l´etiquetatge, que permet presentar les dades dels productes de forma uniforme. No obstant, els grans avenços tecnològics produïts en el disseny dels electrodomèstics fan necessària una revisió de la normativa per a poder adaptar-la a l'eficiència energètica superior a la "A" actual.

 • La rentadora és un electrodomèstic amb una potència elèctrica important, normalment d´uns 2.000 W. Considerant que la majoria de les llars acostumen a tenir potències cotnractades de 3.300-4.400 W, quan s'utilitzi la rentadora amb un programa d´aigua calenta, cal anar en compte de no emprar simultàniament gaire electrodomèstics més, ja que podrien saltar els ploms (interruptors automàtics PIAs).
 • Sempre que es pugui, s’ha de rentar en fred. La rentadora, després del congelador és l’electrodomèstic que més energia consumeix. El 90% de l’energia que utilitza és per escalfar l’aigua, és a dir, amb un programa a 90ºC es consumeix 4 vegades més energia que amb un programa a 40ºC.
 • Les rentadores bitèrmiques (amb dues entrades d'aigua, una per l'aigua calenta i l'altra per la freda) permeten estalviar energia ja que a l'entrar aigua calenta sanitària a la rentadora les resistències han de treballar menys i s'aconsegueix reduir el temps d'escalfament de l'aigua. Tanmateix, la compra d'aquestes rentadores no és adient quan es disposa d'un sistema elèctric d'aigua calenta sanitària.
 • Netegi el filtre de la rentadora regularment: funcionarà millor i estalviarà energia.
 • L'etiquetatge energètic de les rentadores ens informa dels nivells d'eficiència del rentat, l'eficàcia del centrifugat i l'assecat per separat (en el cas dels equips combi), el consum d'aigua, el soroll (tant en la centrifugació com en el rentat) i la velocitat de la centrifugació (si és elevada proporciona un assecat més ràpid però alhora consumeix més energia). També informa del consum d'energia per cicle.


RECOMANACIONS PER ESTALVIAR ELECTRICITAT

 • Sempre que es pugui, cal rentar en fred. La rentadora, després del frigorífic és l’electrodomèstic que més energia consumeix. El 85% de l’energia que fa servir la rentadora és per escalfar l’aigua, és a dir, amb un programa a 90ºC es consumeix 4 vegades més energia que amb un programa a 40ºC.
 • Aprofiteu al màxim la capacitat de la rentadora i procureu que treballi sempre a càrrega completa. No obstant, hi ha rentadores amb programes de mitja càrrega, que redueixen el consum de forma significativa.
 • Netegeu el filtre de la rentadora regularment, funcionarà millor i estalviarà energia.
 • Aprofiteu el calor del sol per assecar la roba. Així mateix, centrifugant es gasta molta menys electricitat per assecar la roba, que emprant l'assecadora.
 • L´assecadora és un electrodomèstic que consumeix molta energia, ja que la potència de les resistències treballa al voltant dels 3.000 W i el temps normal d´un programa d´assecat és de 60 minuts. Per tant, per evitar problemes de potència (que no saltin els ploms), cal tenir en compte quins aparells funcionen simultàniament amb l´assecadora.
 • Existeixen dues tipologies d´assecadores, segons el seu assecat: les d´evacuació o extracció, que diposen d´un conducte que extreu la humitat cap a l´exterior (ineficient), i les de condensació, que recullen la humitat en una safata que després cal buidar (eficient).
 • El control del procés d'assecat pot ser: per sensor d'humitat, sistema intel·ligent que atura el procés a la humitat desitjada per l'usuari (eficient), i per temportizador on el procés s'atura acabat el temps previst pel programa (ineficient).
 • Actualment hi ha assecadores menys consumidores: les de tecnologia de bomba de calor, la versió a gas de l'assecadora, i les que inclouen cicles amb refredament progressiu, que permeten acabar d'assecar la roba amb la calor residual de l'assecadora.
 • L´etiquetatge energètic de les assecadores informen del consum energètic, la capacitat de càrrega, la tipologia (extracció o condensació) i el nivell de soroll d´aquests electrodomèstics.

 

RECOMANACIONS PER ESTALVIAR ELECTRICITAT

 • Si disposeu d’espai suficient, l’escalfor del sol és sempre el millor sistema d’assecat.
 • Abans de fer servir l’assecadora, cal centrifugar la roba rentada per tal d’extreure el major volum d’aigua possible. Així el programa d'assecat no serà tan llarg i es redueix el consum energètic.
 • Aprofiteu al màxim la capacitat de l'assecadora i procureu que treballi sempre a càrrega completa
 • No assequeu la roba de cotó i la roba pesada en les mateixes càrregues d'assecat que la roba lleugera.
 • Netegeu periòdicament el filtre de l'assecadora i feu un cop d'ull a l'orifici de ventilació per assegurar que no es troba obstruït.
 • El 90% del consum dels rentavaixelles és degut al funcionament de les resistències encarregades d´escalfar l´aigua en els programes de rentat, els quals tenen una potència aproximada de 2.500 W. No obstant, rentar a mà amb aigua calenta pot suposar fins 60% més car en aigua i energia que fer-ho amb el rentavaixelles.
 • Les darreres millores tecnològiques permeten disposar de models que seleccionen la temperatura de l'aigua i de programes econòmics que permeten recuperar part de la calor de rentat per l'esbandit o l'assecat.
 • L´etiqueta energètica té en compte l''eficàcia de rentat, l'assecat, i el consum d'aigua i energia, mesurat en el programa econòmic.
 • Una bona opció és adquirir un equip pre-tèrmic o termoeficient, és a dir, un equip amb connexió al circuit de l´aigua calenta sanitària, disposant d'una doble opció per a la presa d'aigua. Amb això, les resistències han de treballar menys perquè aprofiten el sistema d'escalfament de l´aigua calenta sanitària de la llar, ja sigui solar, caldera o escalfador.

 

RECOMANACIONS PER ESTALVIAR ELECTRICITAT

 • Escolliu la mida de rentavaixelles en funció de les vostres necessitats, ja que per estalviar cal emprar-lo quan sigui completament ple.
 • Retireu en sec les restes d'aliments de la vaixella. I si heu d'esbandir-la abans, feu-ho amb aigua freda.
 • Sempre que pugueu, empreu els programes econòmics o de baixa temperatura.
 • Un bon manteniment millora el comportament energètic: netejeu periòdicament el filtre i reviseu els nivells de sal i abrillantador.
 • Tot i que la potència del frigorífic i el congelador no és gaire important, està al voltant dels 200 W, el fet de que funcioni ininterrompudament les 24 hores del dia fa que sigui l'electrodomèstic que més consumeix a la llar.
 • El consum del frigorífic depèn del lloc on s’ubiqui. S’ha de afavorir la circulació d’aire per la part posterior de l’equip i allunyar-lo dels focus de calor o de la radiació solar directa. La part posterior del frigorífic i el congelador ha d’estar neta i ventilada, en condicions dolentes d'ubicació aquests aparells poden consumir fins un 15% més.
 • El gel és aïllant i per tant dificulta el refredament a l'interior dels aparells. Per això s'han estès molt els models "no frost" o sense gebre, que disposen d'una circulació contínua d'aire a l'interior que n'evita la formació sobre les parets dels compartiments.
 • La principal pèrdua de fred d'un frigorífic o congelador és a través de les seves parts.
 • L´etiquetatge energètic d´un aparell de refrigeració d´aliments depèn de diferents paràmetres. Els principals són la tipologia i el volum de cada compartiment. Des de finals del 2011 és obligatori l'ús de la nova etiqueta, que inclou dues noves classes d'eficiència més enllà de la classe A:
 • La A+ amb un consum inferior al 42% del consum mig d'un aparell equivalent.
 • La A++ als que consumeixen per sota del 30% del consum mig d'un aparell equivalent.

 

RECOMANACIONS PER ESTALVIAR ELECTRICITAT

 • Si obriu o tanqueu la porta del congelador o frigorífic massa sovint, o roman oberta massa estona, hi haurà pèrdues de fred que faran incrementar el consum energètic.
 • Els aliments s’han de deixar refredar a temperatura ambient abans de posar-los a la nevera. Quan vulgueu descongelar un aliment per consumir-lo al dia següent, si es descongela dins la nevera en comptes de a l’exterior, tindreu guanys gratuïts de fred.
 • La temperatura del frigorífic s’ha de mantenir entre els 4 i 5ºC, en el cas del congelador no convé reduir la temperatura per sota dels -18ºC. Per cada grau més de fred, el consum augmenta un 6%.
 • Si es forma gel dins del congelador, s’haurà de descongelar abans que el gruix de la capa de superi els 3 mil·límetres, s’aconseguiran d’aquesta manera estalvis de fins al 30%.
 • Existeixen dos tipus de forn: a gas i elèctrics, encara que els primers siguin molt més eficients, els segons són molt més freqüents.
 • Per la potència que té el forn podria ser un dels majors consumidors com tots els aparells que generen calor a partir d’electricitat, però el seu ús generalment ocasional fa que no ho sigui.
 • L’etiqueta energètica dels forns elèctrics només recull el seu consum unitari i la tipologia segons el volum útil del forn: gran, mitjà i petit. 

RECOMANACIONS PER ESTALVIAR ELECTRICITAT

 • Quan adquiriu un forn elèctric procureu que sigui de la classe més eficient, i del volum mínim que necessiteu. Els forns de convecció afavoreixen la distribució uniforme de la calor i per tant escurcen el temps de cocció i gasten menys energia.
 • No obriu el forn innecessàriament; cada vegada que ho feu es perd com a mínim el 20% de l’energia acumulada al seu interior.
  Aprofiteu al màxim la capacitat del forn cuinant simultàniament el major nombre d’aliments.
 • Per a coccions superiors a una hora, no cal que preescalfeu el forn, i el podeu apagar poc abans de finalitzar la cocció, ja que la calor residual és suficient per acabar el procés.