• Imprimeix

La il·luminació

Durant bona part del dia, la llum del sol ens il·lumina prou com per no haver d’encendre els llums i, de fet, és molt més recomanable per a la nostra vista que la llum artificial.

A l’hora d’il·luminar la nostra llar, cal tenir en compte les necessitats de cada espai, ja que no totes les cambres necessiten la mateixa llum, ni durant el mateix temps, ni amb la mateixa intensitat. Només la cuina i la cambra de bany necessiten una lluminositat intensa. Les estances on hi fem vida i els dormitoris, en canvi, poden disposar d’un enllumenat central eficient, i il·luminació localitzada allà on sigui necessari. Sovint, hi ha prou amb una bombeta de poca potència i alt rendiment per a llegir o treballar.

L’eficàcia lluminosa d’una làmpada és la quantitat de llum emesa per unitat de potència elèctrica (W) consumida. Es mesura en lúmens per Wat i permet compara l’eficiència d’unes fonts de llum respecte les altres. L’eficàcia lluminosa de la bombeta incandescent es troba entre els 12 i els 20lm/W, mentre que per als fluorescents va dels 40 als 100lm/W. De fet, el llum incandescent només aprofita en il·luminació un 5% de l’electricitat que consumeix; el 95% restant es transforma en calor.

S’entén per llums de baix consum els petits tubs fluorescents que s’han anat adaptant a la mida, les formes i els suports de les bombetes; per això també es coneixen com a làmpades “compactes”. Actualment els llums de baix consum compactes entren en els mateixos aplics i làmpades que les bombetes incandescents. També en els darrers temps s’han incorporat al mercat els llums LED per a usos domèstics: són bombetes de baix consum que tenen una despesa elèctrica encara inferior als fluorescents compactes amb una durabilitat superior. El seu major preu queda compensat en poc temps per la seva durabilitat i eficiència.

En espais amb enceses i apagades molt freqüents és recomanable posar làmpades de tipus electrònic, en lloc de les de baix consum convencionals, ja que aquestes veuen escurçada la seva vida útil amb el nombre d’enceses. Les làmpades electròniques es distingeixen principalment per el pes: les convencionals acostumen a pesar més de 400gr, mentre que les electròniques no superen els 100gr. A més a més les electròniques consumeixen menys.

  • Utilitzeu sempre que sigui possible la llum natural.
  • Pinteu de colors clars els sostres i les parets, així aprofitareu al màxim la llum natural reduint el consum de llum artificial.
  • No deixeu llums encesos inútilment.
  • Mantingueu les bombetes i les pantalles netes per augmentar la lluminositat, sense augmentar la potència.
  • Substituïu les bombetes incandescents per llums de baix consum. Per un mateix nivell d’il·luminació consumeixen 5 vegades menys i duren 8 vegades més temps. Per això s’aconsella utilitzar els fluorescents en estances que necessitin molta llum i moltes hores, com la cuina.
  • Adapteu la il·luminació a les vostres necessitats, i doneu preferència a la il·luminació localitzada: a més d’estalviar aconseguirà ambients més confortables.
  • Col·loqueu detectors de presència per a que els llums s’encenguin i s’apaguin automàticament, a vestíbuls, garatges, zones comuns, etc...
  • Reduïu al mínim la il·luminació ornamental en exteriors: jardins, terrasses, etc..
    S’ha d’utilitzar sempre que sigui possible la llum natural.