La bicicleta és un vehicle molt apte per a moure's per la ciutat i reduir significativament l'impacte del transport a l'àrea urbana.

Donada la necessitat de reduir l'actual ús intensiu dels combustible fòssils en el transport, cal plantejar com ha de ser la mobilitat urbana per tornar el protagonisme als desplaçaments a peu o en bicicleta. En els darrers anys, la bicicleta s'està consolidant com una bona alternativa als desplaçaments quotidians amb altres mitjans de transport, i per això rep el suport municipal i és acollit pel ciutadà a moltes ciutats arreu del país.

Aquesta plantejament s'ha reforçat amb la implantació de sistemes de bicicletes públiques. La bicicleta pública és una innovació que permet considerar una flota de bicicletes com a part del transport públic d'una ciutat, amb bases on deixar o recollir les bicicletes, carrils especialment preparats per a aquest tipus de vehicle, sistemes de pagament integrat, etc. Per implantar aquest sistema, caldrà doncs, un seguit de mesures de promoció i gestió de la bicicleta a la ciutat.

Cal tenir present que la bicicleta pública és una eina més per promoure l'ús d'aquest vehicle, però no és pas l'única eina. La prioritat és la seguretat del ciclista en tots els seus àmbits. Per tant, caldrà invertir en els carrils-bici segregats, les zones pacificades i controlades o preveure la quantitat necessària d'aparcaments segurs per satisfer la demanda dels ciclistes. Només així creixerà l'ús de la bicicleta privada a la ciutat.