• Imprimeix

Cursos de conducció eficient

Des de l’any 2005 l'Institut Català d'Energia organitza cursos de formació per a ciutadans i professionals per ajudar a introduir hàbits que permetin conduir de manera eficient i reduir el consum energètic del vehicle.
Aquesta formació és impartida per autoescoles i centres de formació del transport que disposen d’instructors formats en aquesta disciplina. En funció de la tipologia de vehicle existeixen cursos adreçats a usuaris de turisme o industrial (autobusos o camions).

Al llarg d'aquests anys s'han format més de 19.000 conductors de vehicle turisme i 4.095 de vehicle industrial. A més, s’han format més de 500 professors per a impartir aquests cursos.

Què aporta la conducció eficient?

• Estalvi mitjà de combustible superior al 15%.
• Estalvi econòmic (tant associat als costs de carburant, com als de manteniment).
• Reducció de les emissions de CO2 i de la contaminació atmosfèrica.
• Millora del confort i disminució de l’estrès en la conducció.
• Augment de la seguretat (disminució de riscos i d’accidents).

Com es realitza la formació?

• Consta d’una part pràctica i una teòrica.
• Duració mínima de 4 hores per als cursos de vehicle turisme i de 8 hores per a vehicle industrial.
• La part pràctica es realitza amb els vehicles dels centres formadors. En el cas concret dels cursos per a vehicle industrial es permet usar els vehicles propis de l’empresa si aquests estan equipats amb un cabalímetre que permeti mesurar el consum del vehicle.

Quines són les principals regles de la conducció eficient?

• Mantenir la velocitat de circulació el més uniforme possible.
• Circular a velocitats moderades.
• Circular en la marxa que permeti al motor funcionar a la part baixa de l’interval de revolucions de par màxim (marxes llargues).
• Realitzar els canvis de marxa a la zona de parell màxim de revolucions del motor.
• En caixes automàtiques es procurarà que la caixa sincronitzi la marxa més llarga possible a través de la utilització del pedal accelerador.
• Evitar consums del ralentí innecessaris.

• Cal conduir sempre amb anticipació i previsió.

Manuals de conducció eficient