La mobilitat en vehicle privat és un dels àmbits amb un potencial d’estalvi d’energia més elevat, per la qual cosa la difusió de consells de mobilitat eficient i l’ensenyament pràctic de noves formes de conduir pot contribuir a reduir de forma significativa el consum de carburants d’origen fòssil, obtenint a la vegada un estalvi econòmic.

  • Impulsar la realització de cursos de conducció eficient als conductors de les flotes municipals, als ciutadans i a empreses ubicades al municipi. L'ICAEN col·labora en  cursos de conducció eficient (consulteu disponibilitat i materials descarregables a la pàgina dels cursos de conducció eficient)
  • Fomentar el canvi d’hàbits dels ciutadans en el sentit de substituir el vehicle privat pel vehicle elèctric, el car pooling, el transport públic i la combinació de moto elèctrica  o bicicleta amb transport públic. La millor eina de foment de la bicicleta és garantir el respecte al ciclista amb nous carrils bici, i procurar infraestructures antirobatori (bici box o estacionament vigilat a les estacions).

Des de l’any 2005 l'Institut Català d'Energia organitza cursos de formació per a ciutadans i professionals per ajudar a introduir hàbits que permetin conduir de manera eficient i reduir el consum energètic del vehicle. En total s'han format més de 19.000 conductors de vehicle turisme, 4.095 de vehicle industrial i de 500 professors per a impartir aquests cursos.

Aquesta formació és impartida per autoescoles i centres de formació del transport que disposen d’instructors formats en aquesta disciplina. En funció de la tipologia de vehicle existeixen cursos adreçats a usuaris de turisme o industrial (autobusos o camions).

• Estalvi mitjà de combustible superior al 15%.
• Estalvi econòmic (tant associat als costs de carburant, com als de manteniment).
• Reducció de les emissions de CO2 i de la contaminació atmosfèrica.
• Millora del confort i disminució de l’estrès en la conducció.
• Augment de la seguretat (disminució de riscos i d’accidents).

• Consta d’una part pràctica i una teòrica.
• Duració mínima de 4 hores per als cursos de vehicle turisme i de 8 hores per a vehicle industrial.
• La part pràctica es realitza amb els vehicles dels centres formadors. En el cas concret dels cursos per a vehicle industrial es permet usar els vehicles propis de l’empresa si aquests estan equipats amb un cabalímetre que permeti mesurar el consum del vehicle.

• Mantenir la velocitat de circulació el més uniforme possible.
• Circular a velocitats moderades.
• Circular en la marxa que permeti al motor funcionar a la part baixa de l’interval de revolucions de par màxim (marxes llargues).
• Realitzar els canvis de marxa a la zona de parell màxim de revolucions del motor.
• En caixes automàtiques es procurarà que la caixa sincronitzi la marxa més llarga possible a través de la utilització del pedal accelerador.
• Evitar consums del ralentí innecessaris.

• Cal conduir sempre amb anticipació i previsió.