• Imprimeix

Avantatges

 • És més eficient que el vehicle convencional
 • Afavoreix la reducció de la dependència energètica dels derivats del petroli
 • Permet la integració de les energies renovables a la mobilitat
 • Contribueix a la generació distribuïda i afavoreix l’autoconsum
 • Accelera el desenvolupament de les xarxes intel·ligents d’energia (Smart grids)
 • Consolida un sector industrial innovador
 • Contribueix al reequilibri territorial
 • Permet la connectivitat i interacció amb les TIC
 • No genera emissions, ni partícules amb emissions locals: PM10, NOx, CO, CO2
 • Disminueix la contaminació acústica
 • Impost de matriculació gratuït (en el cas del vehicle convencional, el cost d'aquest impost és d'entre 1.500€ i 2.000€) i descomptes en l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) de fins al 75%, depenent del municipi (en el cas del vehicle convencional, el cost de l'IVTM anual és d'entre 80 i 170€)
 • Gratuïtat dels peatges en les autopistes de la Generalitat de Catalunya (ecoviaT)
 • Tarifes reduïdes en aparcaments públics municipals.
 • Menor despesa de manteniment
 • Menor cost de l’energia:
  • Entre 1 i 2€ per cada 100 km en funció de la tarifa contractada
  • Amortització del cost del vehicle al voltant dels 80.000 km