• Imprimeix

Infraestructura de recàrrega

La infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics és clau per al seu desenvolupament i implantació: no hi haurà vehicles elèctrics circulant per carrers i carreteres amb normalitat si no hi ha una infraestructura de recàrrega que permeti que els vehicles es desplacin pel territori de forma similar a com actualment ho fan els vehicles convencionals.

 

En aquest Visor podreu trobar informació en temps real de les estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics d’accés públic, l’eina també està oberta per tots els gestors d’estacions de recàrrega amb la intenció d’esdevenir un referent d’informació d’estacions de recàrrega per a usos professionals i per la ciutadania. El visor és una eina més, desenvolupada per l’ICAEN dins el pla estratègic PIRVEC, per fer de Catalunya un país atractiu per la mobilitat elèctrica en el menor temps possible.

Atenció: en cas que utilitzeu Internet Explorer 10, heu de desactivar el navegador en mode comptabilitat amb versions anteriors, a través de l’opció Eines/Eines de desenvolupador/Mode d’explorador IE10/Internet Explorer 10

Per introduir informació d’estacions de recàrrega ràpida i semiràpida (>=22 kW) ens ho podeu indicar a través de pirvec.icaen@gencat.cat i us farem arribar les indicacions per donar-vos d’alta. 

A més, la informació en temps real del visor també està disponible per a qualsevol empresa que vulgui utilitzar-la en aplicacions relacionades amb la mobilitat elèctrica, perque aquesta informació serà encara més útil si està integrada dins de les aplicacions usuals de mobilitat. D’aquesta manera, l’ICAEN vol apropar la mobilitat elèctrica als ciutadans i professionals i posar a disposició de terceres empreses una informació clau per optimitzar la recàrrega dels vehicles elèctrics. 

Per connectar-vos a la nostra base de dades oberta i obtenir informació de les estacions de recàrrega en temps real podeu seguir les instruccions descrites en el manual disponible com a document adjunt. Actualment, estem treballant en l'actualització d'aquest manual que properament estarà disponible.

Segons el tipus de recàrrega, es poden diferenciar:

  • Punt de recàrrega normal: es tracta de l’opció més senzilla però alhora la més lenta i consisteix en un endoll de 220V amb un corrent d’entre 10A-16A, amb una configuració recollida a la normativa bàsica. Per a recarregar de forma completa la bateria d’un vehicle que acostuma a ser d’uns 20kWh de capacitat, cal que el vehicle estigui endollat entre 6-8h.

  • Estació de recàrrega semiràpida: permet recarregar el vehicle en unes 3 hores de forma completa i usen una potència de corrent d’entre 7,5kW, fins als 20kW. S’associa sobretot per a donar cobertura a les estacions de recàrrega al sector terciari (centres d’oci, hospitals o centres comercials).

  • Estació de recàrrega ràpida: permet recarregar el 80% de la bateria en uns 20 minuts. Ofereix la recàrrega en corrent continu a 50kW, i en alterna 43kW. La seva ubicació adient és en vies ràpides o prop d’aquestes, ja que el temps que un vehicle hi estarà estacionat com a màxim es correspon a una parada de descans, al voltant dels 25 minuts.

Tot vehicle elèctric ha de tenir un punt de recàrrega vinculat disponible allà on roman aparcat la major part del temps, de manera que es recarregui durant la nit. Aquests punts no requereixen d’una instal·lació complexa i normalment són punts de recàrrega normal, tot i que també es pot instal·lar un punt de recàrrega semiràpida.

A banda del punt de recarrega vinculat, també existeix tota una xarxa de punts de recàrrega d’accés públic, que permet augmentar l’autonomia dels vehicles i poder així allargar el trajecte.

La Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català d’Energia impulsa el pla PIRVEC per a fomentar el desplegament de la infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya, per garantir el subministrament energètic als ciutadans i empreses que apostin per una mobilitat neta i eficient arreu del territori, ampliant la disponibilitat d’estacions de recàrrega i la seva interoperabilitat. 

A finals del 2017 l’ICAEN va impulsar la creació de l’Aliança de Municipis per a la interoperabilitat de les estacions públiques de recàrrega ràpida i semiràpida per a usuaris de vehicles elèctrics, dins el pla estratègic PIRVEC. Gràcies a aquesta col·laboració, qualsevol usuari pot accedir a qualsevol estació de recàrrega de Catalunya fent servir qualsevol de les targetes emeses pels Ajuntaments de l’Aliança. D’aquesta manera es facilita que els vehicles elèctrics que circulen per Catalunya puguin gaudir d’una mobilitat plena i que els usuaris deixin d’acumular targetes per carregar a les diferents instal·lacions promogudes pels municipis de Catalunya.

A data d’avui, els municipis o corporacions locals que formen part de l’Aliança són els següents: Barcelona, Reus, Lleida, Girona, l’AMB, Amposta, Cambrils, Cabrera de Mar, Sant Fruitós de Bages, Molins de Rei. Aquesta aliança i col·laboració està oberta a qualsevol altre municipi o entitat que gestioni targetes d’usuari i vulgui oferir aquest servei als ciutadans. En aquests casos, la imatge gràfica podria ser usada de manera voluntària. El nombre de municipis inclosos en l’aliança augmenta ràpidament al incrementar-se el nombre d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics que es posen en funcionament gràcies a l’impuls del programa PIRVEC 2016-2019.

L’actuació simplifica el nombre de targetes que els usuaris hauria de tenir en la seva possessió per poder recarregar a Catalunya. Tot i això, l’ICAEN i gràcies a la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic, aprovada l’agost del 2017,  impulsa i orienta el sector a deixar de funcionar amb targetes físiques i avançar cap a altres sistemes d’identificació com per exemple aplicacions per a telèfons intel·ligents.

 

 

 

PAS 1: confirmar que l’adquisició d’un vehicle elèctric és una bona opció analitzant les necessitats de mobilitat de l’usuari. Fer una valoració econòmica del vehicle considerant els anys que es preveu tenir el vehicle (entre 8 i 12 anys normalment segons ús) i també el nombre de quilòmetres anuals que farem amb totes les despeses associades (impostos, descomptes addicionals, bonificacions, etc...), el cost del punt de recàrrega vinculat i aprofitant tots els ajuts econòmics disponibles al moment de l’adquisició.

Per facilitar aquesta valoració, podeu utilitzar el simulador comparatiu de costos en vehicles facilitat per l’ICAEN.

PAS 2: fer l’encàrrec del vehicle elèctric escollit al concessionari.

PAS 3: seleccionar una empresa instal·ladora, per tal que realitzi la instal·lació del punt de recàrrega vinculat per al vehicle elèctric.

El punt de recàrrega és un punt de recàrrega elèctric de poca potència que s’instal·la  allà on el vehicle roman aparcat la major part del temps.

PAS 4: seleccionar quin tipus i quin mode de recàrrega volem pel punt de recàrrega vinculat. O bé un punt vinculat més segur, robust i dedicat per al vehicle elèctric (estil Wallbox amb mode de comunicació 3) o bé, un punt de recàrrega vinculat més senzill i econòmic (estil un interruptor domèstic amb un circuit específic amb mode de comunicació 1-2).

PAS 5: escollir un esquema d’instal·lació per al punt de recàrrega vinculat al pàrquing:

  1. Punt connectat directament al comptador de l’habitatge (esquema tipus 2 de la Instrucció Tècnica ITC-BT-52).
  2. Punt connectat en un nou subministrament específic en el pàrquing (esquemes possibles recollits a la Instrucció Tècnica ITC-BT-52).

PAS 6: decidir quina potència es desitja disposar per a la recàrrega i contractar-ne més en cas de que no sigui suficient. En la majoria dels casos, la potència contractada per l’habitatge (al voltant d’uns 5,75kW) és suficient per proporcionar energia elèctrica al vehicle mitjançant un endoll domèstic que té una potència de 2,3 kW (220V i 10A), ja que el vehicle recarrega per la nit quan no hi ha gairebé consum a la resta de l’habitatge.

PAS 7: realitzar una comunicació a la “Comunitat de propietaris del pàrquing” indicant que seria convenient aprofitar el fet que un dels veïns vol instal·lar un punt de recàrrega vinculat per realitzar una preinstal·lació comuna a tot el pàrquing per a futurs veïns que vulguin adquirir un vehicle elèctric. Proposar un repartiment econòmic dels costos d’aquesta instal·lació a la “Comunitat de propietaris del pàrquing”.

PAS 8: enviar una comunicació formal a la “Comunitat de propietaris del pàrquing” indicant quina instal·lació elèctrica es durà a terme i quan està prevista iniciar-la.

PAS 9: en cas de no haver-hi proposta per part de la “Comunitat de propietaris del pàrquing”, la instal·lació es pot iniciar passats 30 dies des de la comunicació formal de l’usuari a la Comunitat de propietaris segons la reforma que es va aprovar el 6 de maig de 2015 del Llibre V del Codi Civil de Catalunya, relativa al Règim de Propietat Horitzontal, en la qual es modificaren diferents articles, facilitant l’autorització per a dur a terme aquestes noves instal·lacions i permetent que s’instal·lin de forma àgil.

PAS 10: confirmar que el punt de recàrrega funciona correctament.

Descarrega't la llista dels professionals que han estat formats per a la correcta instal·lació de punts de recàrrega per a vehicle elèctric. (Actualització 31 desembre 2017)

Full de càlcul

Document PDF

Llista professionals