• Imprimeix

Infraestructura de recàrrega

La infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics és clau per al seu desenvolupament i implantació: no hi haurà vehicles elèctrics circulant per carrers i carreteres amb normalitat si no hi ha una infraestructura de recàrrega que permeti que els vehicles es desplacin pel territori de forma similar a com actualment ho fan els vehicles convencionals.

Segons el tipus de recàrrega, es poden diferenciar:

  • Punt de recàrrega normal: es tracta de l’opció més senzilla però alhora la més lenta i consisteix en un endoll de 220V amb un corrent d’entre 10A-16A, amb una configuració recollida a la normativa bàsica. Per a recarregar de forma completa la bateria d’un vehicle que acostuma a ser d’uns 20kWh de capacitat, cal que el vehicle estigui endollat entre 6-8h.

  • Estació de recàrrega semiràpida: permet recarregar el vehicle en unes 3 hores de forma completa i usen una potència de corrent d’entre 7,5kW, fins als 20kW. S’associa sobretot per a donar cobertura a les estacions de recàrrega al sector terciari (centres d’oci, hospitals o centres comercials).

  • Estació de recàrrega ràpida: permet recarregar el 80% de la bateria en uns 20 minuts. Ofereix la recàrrega en corrent continu a 50kW, i en alterna 43kW. La seva ubicació adient és en vies ràpides o prop d’aquestes, ja que el temps que un vehicle hi estarà estacionat com a màxim es correspon a una parada de descans, al voltant dels 25 minuts.


Tot vehicle elèctric ha de tenir un punt de recàrrega vinculat disponible allà on roman aparcat la major part del temps, de manera que es recarregui durant la nit. Aquests punts no requereixen d’una instal·lació complexa i normalment són punts de recàrrega normal, tot i que també es pot instal·lar un punt de recàrrega semiràpida.

A banda del punt de recarrega vinculat, també existeix tota una xarxa de punts de recàrrega d’accés públic, que permet augmentar l’autonomia dels vehicles i poder així allargar el trajecte.

La Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català d’Energia impulsa el pla PIRVEC per a fomentar el desplegament de la infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya, per garantir el subministrament energètic als ciutadans i empreses que apostin per una mobilitat neta i eficient arreu del territori, ampliant la disponibilitat d’estacions de recàrrega i la seva interoperabilitat. 

Relacionats:

Dades obertes sobre punts de recàrrega a Catalunya

Tipus de punts de recàrrega elèctrica

La Generalitat de Catalunya i moltes Adminsitracions locals estan treballant per impulsar una xarxa de recàrrega pública que cobreixi de manera estratègica tot el territori.

En aquest sentit l'ICAEN ha creat un visor d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics que proposciona informació en temps real sobre la localització, la disponibilitat i l'estat de les estacions.

En aquest Visor podreu trobar informació en temps real de les estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics d’accés públic, l’eina també està oberta per tots els gestors d’estacions de recàrrega amb la intenció d’esdevenir un referent d’informació d’estacions de recàrrega per a usos professionals i per la ciutadania. El visor és una eina més, desenvolupada per l’ICAEN dins el pla estratègic PIRVEC, per fer de Catalunya un país atractiu per la mobilitat elèctrica en el menor temps possible.

Accès al visor d'estacions de recàrrega en temps real.

A finals del 2017 l’ICAEN va impulsar la creació de l’Aliança de Municipis per a la interoperabilitat de les estacions públiques de recàrrega ràpida i semiràpida per a usuaris de vehicle elèctric, dins el pla estratègic PIRVEC. Gràcies a aquesta col·laboració, qualsevol usuari pot accedir a qualsevol estació de recàrrega de Catalunya fent servir qualsevol de les targetes emeses pels Ajuntaments de l’Aliança. D’aquesta manera, es facilita que els vehicles elèctrics que circulen per Catalunya puguin gaudir d’una mobilitat plena i que els usuaris deixin d’acumular targetes per carregar a les diferents instal·lacions promogudes pels municipis de Catalunya.

L’Aliança està oberta a qualsevol altre municipi o entitat que gestioni targetes d’usuari i vulgui oferir aquest servei als  ciutadans. El nombre de municipis inclosos en l’aliança augmenta ràpidament al incrementar-se el nombre d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics que es posen en funcionament gràcies a l’impuls del programa PIRVEC 2016-2019.

L’actuació simplifica el nombre de targetes que els usuaris haurien de tenir en la seva possessió per poder recarregar a Catalunya. Tot i això, l’ICAEN i gràcies a la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic, aprovada l’agost del 2017,  impulsa i orienta el sector a deixar de funcionar amb targetes físiques i avançar cap a altres sistemes d’identificació com per exemple aplicacions per a telèfons intel·ligents.

Municipis que formen part de l'Aliança de municipis per la mobilitat elèctrica.