• Imprimeix

La mobilitat de vehicles pesants per carretera

La pràctica totalitat de l'energia primària que consumeix el transport de carretera mitjançant vehicle industrial, tant de passatgers com de mercaderies, prové de derivats del petroli.

Aquest fet reforça la dependència de Catalunya dels combustibles fòssils, i per tant fa molt sensible la nostra economia davant les fluctuacions dels preus dels carburants. El sector dels transportistes pateix més que cap altre sector la relació entre el mercat del petroli i el compte de pèrdues i guanys del seu negoci. Això, i l'elevat consum d'energia del sector (aproximadament, un 15% del consum d'energia final a Catalunya), posen en el punt de mira de la política energètica el cas del transport per carretera.

Actualment, el transport per carretera és essencial per a garantir la cohesió i el desenvolupament social i econòmic del nostre país. Per tant, serà prioritari que es faci amb la màxima eficiència energètica possible, per tal de reduir-ne l'impacte ambiental, protegir-lo dels daltabaixos del mercat petrolier i millorar-ne la competitivitat.

 

La gestió de flotes de vehicles

El pilar fort del potencial d’estalvi és la planificació de l’activitat quotidiana, del començament al final. Tots els detalls són importants:  l’elecció dels vehicles, la modalitat d’adquisició, el combustible, la càrrega dels vehicles, la distribució de rutes, la conducció eficient dels conductors, etc. Una bona decisió en cadascun d’aquests aspectes pot representar un important estalvi. Gestionar bé una flota de vehicles permet:

  • Millorar les rutes de transport o distribució, reduint els temps i les distàncies recorregudes.
  • Oferir un servei òptim als clients, millorant la puntualitat i reduint els costos.
  • Explotar de manera més eficient els vehicles de l'empresa.
  • Reduir les despeses de manteniment.
  • Reduir el consum de carburants. 


Les noves tecnologies de la informació i la comunicació permeten gestionar flotes en temps real i així millorar significativament els serveis que les empreses de transport ofereixen als seus clients. Per exemple, és perfectament possible que l’usuari pugui comprovar en línia on és la seva mercaderia i pugui estimar el temps d'arribada, o escollir la ruta més ràpida, la menys congestionada pel trànsit, la que permeti servir a més clients, etc.

La planificació per part del gestor de flotes de les rutes, càrregues, nombre de vehicles en circulació i repartiment dels clients, avui dia gràcies a l’avenç dels programaris de logística està a l’abast de grans i petites empreses.

En altres paraules, aquestes tecnologies milloren significativament la competitivitat i el valor afegit de les empreses que les utilitzen i també redueixen el consum de combustible per vehicle o per unitat transportada. En aquest camp hi ha molt potencial d’estalvi.