Les administracions locals, com a entitats més properes a la ciutadania, tenen un paper fonamental en la planificació i la gestió energètiques. Per això, l'estalvi i l'eficiència energètica i les energies renovables han de formar part de les seves polítiques d'actuació. En aquest sentit, la Unió Europea ha fixat l'objectiu d'aconseguir que els ajuntaments redueixin les seves emissions més d'un 20% l'any 2020, a través de la implicació dels governs locals compromesos amb el Pacte d'Alcaldes.

Els ajuntaments tenen un ampli marge d'actuació a l'hora d'implementar mesures per disminuir el consum energètic dels seus municipis i augmentar eficiència energètica dels seus equipaments: la figura del gestor energètic municipal, la compra agregada d'electricitat, les mesures en enllumenat públic, la utilització d'energies renovables per a alimentar xarxes de calor, la contractació d'empreses de serveis energètics, o la promoció de la mobilitat eficient, en són algunes d'elles.