• Imprimeix

Les agències locals d'energia

Les agències locals d'energia són entitats que volen promoure el bon ús de l'energia, l'eficiència i les energies renovables en l'àmbit local d'un determinat territori. La seva força rau en la seva proximitat al ciutadà i als principals agents econòmics i socials locals.

En unes altres paraules, les agències locals d'energia s'adrecen directament als personatges implicats amb l´energia i el medi ambient d´una ciutat, un municipi o una comarca, d´un territori que coneixen a fons i on desenvolupen les seves activitats. Aquesta proximitat els hi permet explotar tota la potencialitat de la seva àrea d´influència. S'adrecen, doncs, als ciutadans en general, als usuaris, als tècnics, als empresaris i als càrrecs polítics amb responsabilitats locals per facilitar un millor ús de l´energia i dels recursos renovables al seu abast. També fan d'enllaç entre diverses administracions públiques.

  • Informar sobre el bon ús de l´energia i les possibilitats de les noves tecnologies energètiques i de les energies renovables. L'agència esdevindrà un punt d´informació obert al públic.
  • Assessorar els principals agents econòmics, polítics i socials amb decisió en aquestes qüestions, en la indústria, l'àmbit municipal, els serveis, el transport, etc.
  • Promoure actuacions i projectes per incentivar una bona gestió dels recursos energètics.
  • Participar en la formació professional i promoure activitats específiques per promoure l´eficiència energètica en sectors com el de la construcció o el transport.

Les Agències Locals d'Energia posen en comú les actuacions dels ajuntaments, els empresaris, la Generalitat de Catalunya i els ciutadans.

En l'enllaç de més avall es mostra un mapa elaborat per la Diputació de Barcelona on trobareu les agències locals i comarcals d'energia de Catalunya. El mapa inclou diverses capes de visualització que mostren els àmbits d'actuació de les agències s d'Energia, els municipis adherits, i una fitxa amb més informació de cada Agència.

Mapa d'Agències Comarcals de Catalunya