• Imprimeix

Diagnòstics energètics

El primer pas en l'aposta per un consum d'energia eficient és fer un diagnòstic energètic. Hem de saber quanta energia consumim, en quines màquines o processos i avaluar diferents opcions de millora que ens permetin estalviar energia. Aquesta avaluació ens permetrà seleccionar les opcions més racionals i avantatjoses per als interessos de l'explotador, altrament les inversions que es realitzen obeeixen a la perseverança dels comercials proveïdors de les noves tecnologies.

Conscients de l'interès i la importància d'aquests diagnòstics, l'Institut Català d'Energia va endegar entre els anys 2007 i 2010 un programa de diagnòstics energètics, els resultats dels quals permeten conèixer molt millor el potencial de millora de l'eficiència dels sectors analitzats. Des del 2007, s'han fet diagnòstics energètics en el sector de la ramaderia intensiva (porcí i avícola), en les comunitats de regants i els hivernacles; també en l'agroindústria (cambres frigorífiques, i sales d'especejament carni) i en vaixells de pesca.

Es publiquen aquí els resultats d'aquesta suma de diagnòstics, per donar a conèixer la problemàtica energètica de cadascun d'aquests sectors.

Un cop analitzats els resultats dels diagnòstics energètics realitzats per l’ICAEN, es pretenen potenciar els serveis tècnics capaços de diagnosticar l’estat de l’eficiència energètica a les explotacions agrícoles consumidores de Catalunya, amb la solvència i qualitat suficients que dóna l’ús de les eines avançades de mesura existents actualment. És per això que l’ICAEN posa al seu abast el servei d’accés a instruments de mesura portàtils per a auditories energètiques i la guia metodològica per a realitzar auditories energètiques.