El pes de l'electricitat al sector dels serveis i comerç és equivalent a dos terços del consum energètic total del sector. És a dir, les tecnologies predominants en aquests sector són bàsicament elèctriques ja que molts dels locals no tenen accés al servei de combustibles: il·luminació, calderes per a la calefacció, bombes de calor, tecnologies elèctriques específiques i motors elèctrics.

A més, dins de cada subsector existeixen usos més destacats que altres respecte al consum energètic, així:

  • els aparells informàtics i oficines són les tecnologies més consumidores en oficines,
  • la cuina en el sector de la restauració,
  • la il·luminació i el clima en el sector del comerç,
  • el clima i l'ACS en els centres esportius,
  • la bugaderia del sector hoteler,
  • les grans computadores dels Centres de Processament de dades,
  • etc.