• Imprimeix

La despesa energètica del teu habitatge

Imatge campanya despesa energètica del teu habitatge

Sovint, a les nostres llars ens sembla que la despesa energètica és exagerada o que el confort tèrmic no és l'adequat. Aquesta sensació de què alguna cosa no és correcte es pot clarificar d'una manera molt senzilla: demanant el certificat d'eficiència energètica de casa nostra i l'informe de despesa energètica que l'acompanya.

Aquest document ens dona informació de quina és la nostra despesa, donant-nos una qualificació que va des de la lletra A a la lletra G, on la A és la que gasta menys energia i la G la que en gasta més.

L'Informe de la despesa energètica de l'edifici que acompanya el certificat oficial, ofereix de manera gràfica i visual la informació més útil de l'habitatge. Per exemple, una comparativa amb la mitjana de la resta d'edificis similars al propi i en la mateixa zona climàtica. També es poden trobar altres dades com el percentatge d'estalvi d'energia i econòmic que podria significar aplicar millores energètiques o el cost aproximat de la factura d'energia anual d'aquest edifici.

El certificat és obligatori si es vol llogar o comprar un pis, per tant, tenim tot el dret a demanar-lo i a aprofitar la informació que ofereix, tant per aplicar les mesures proposades o fer una rehabilitació energètica si l'habitatge és nostre, com per tenir-ho en compte com a criteri a l'hora d'escollir-lo.

 

Data d'actualització:  01.12.2017