• Imprimeix

Projectes amb la participació de l'ICAEN

L’ICAEN participa o ha participat com a soci en els següents projectes:

Descripció:
Projecte demostratiu en la utilització de biogàs d’ecoparc i de projeccions ramaderes com a combustible en vehicles. Per assolir aquests objectius a nivell industrial, es combinaran dos innovadors sistemes de tractament de residus, l’un que combina el procés de membrana anaerobia (AnMBR) amb l’eliminació autòtrofa del nitrogen i l'altre, que produeix biometà a partir dels residus orgànics agroindustrials. Posteriorment es demostrarà que es tracta d’un biometà d’alta qualitat mitjançant la seva utilització i seguiment en una flota de vehicles.

Fons:
Cost total de 3.48M€ dels quals la UE en subvenciona el 60% a càrrec del programa LIFE.

Participants:
Liderat per  FCC-Aqualia, també participen Gas Natural-Fenosa, SEAT, AMB, i l’Institut Català d’Energia.

L’ICAEN ha elaborat una xarxa d’empreses a qui es pot traslladar de forma directa la informació rellevant del projecte. Si la vostra empresa o entitat vol formar part d’aquesta xarxa feu-nos-ho saber mitjançant un correu electrònic a mobilitat.eficient.icaen@gencat.cat, on es recullin les dades de contacte de la vostra empresa i  camp d’activitat així com la motivació per la qual teniu interès en el projecte.

Descripció:
El projecte ChArGED (CleAnweb Gamified Energy Disaggregation) té com objectiu potenciar l’estalvi d’energia en edificis públics. S’aprofitarà l’Internet de les Coses (IoT en les seves sigles en anglès) i dispositius de baix cost (NFC o iBeacons) per millorar els mecanismes de desagregació de l’energia a nivell d’usuari final. Es persegueix reduir el malbaratament d’energia per part dels usuaris dels edificis mitjançant tècniques de gamificació a través d’una aplicació mòbil, amb l’objectiu de promoure comportaments en vers l’estalvi energètic. Es realitzarà una prova pilot a la planta de l’edifici on es troba ubicat l’ICAEN.

Període:

2016-2019 (36 mesos)

Fons:
Cost total de 2,2 M€, finançat pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europa.

Participants:
Liderat per EUROPEAN DYNAMICS BELGIUM SA amb la participació de PIMES tecnològiques, centres de recerca universitaris i organismes públics als edificis dels quals es faran les proves pilot, d’Irlanda, Alemanya, Grècia, Luxemburg i Catalunya.

Imatge charged

Informació relacionada

Descripció

El projecte guarantEE ( Energy Efficiency with performance Guarantees in the Private and Public Sector) pretén fomentar l’ús del contracte de rendiment energètic (EPC) en els sectors públic i privat a tot Europa. Es desenvoluparan solucions innovadores en EPC per a instal·lacions de lloguer, flexibilitzar el contracte EPC per facilitar el seu ús en el sector privat i donar suport  a nous projectes EPC mitjançant  facilitadors amb experiència.

Període
1 d’abril 2016 a 31 de març de 2019. 

Fons
Cost total de quasi 1,7 M€, finançat pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europa.

Participants
Liderat per la Agència d’Energia de Berlín (BEA). Projecte participat per un total de 14 socis entre els quals hi ha 8 agències d’energia, un institut de recerca, 3 consultories, una agència d’empreses i una societat d’economia mixta.

 

Descripció:
El projecte NEW FINANCE té com objectiu augmentar la confiança dels propietaris d’edificis públics i dels inversors privats per superar les barreres en el finançament de mesures d’eficiència energètica a nivell local i regional. Es portaran a terme actuacions de comunicació i formació i es promourà el treball en xarxa entre els propietaris d’edificis públics i les entitats financeres i els promotors de projectes d’eficiència energètica. Es facilitarà informació pràctica i concreta de diferents models i esquemes de finançament innovadors existents i en el marc del projecte es donarà suport a l’execució de 5 nous projectes de referència de millora de l’eficiència energètica en edificis públics.   

Període:
Novembre 2016- Juliol 2018 (18 mesos)

Fons:
Cost total de 0,93 M€, cofinançat pel programa Interreg MED de la Unió Europa.

Participants:
Liderat per REGEA, l’Agència Regional d’Energia del Nord-oest de Croàcia, amb la participació d’altres agències d’energia d’Abruzzo (Itàlia), Savinjska, Saleska i Koroska (Eslovènia), Malta, Una-Sana (Bòsnia i Hercegovina) i Catalunya.

El projecte Vilawatt és una iniciativa per a la transició energètica de la ciutat de Viladecans. El projecte pretén crear una nova estructura local gestionada tant per l’Ajuntament com pels ciutadans i les empreses del sector per aglutinar funcions que avui estan descentralitzades a diferents nivells per tal d’activar processos de renovació energètica integral d’edificis residencials.

Aquest òrgan gestor ha de promoure la capitalització dels estalvis per finançar la rehabilitació energètica d’edificis i enfortir l’economia local amb la posada en marxa d’una moneda local. La iniciativa permetrà així abordar objectius de justícia social tot lluitant contra la pobresa energètica des del propi sistema energètic.

El projecte està liderat per l’Ajuntament de Viladecans. La resta dels partners del projecte són EGM, empresa local d’eficiència energètica, LIMA (Low Impact Mediterranean Architecture), consultoria d’arquitectura, UBIQUAT empresa especialitzada en pagaments digitals i creació de monedes energètiques, l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, Cercle Gespromat, empresa digestió de projectes i l'ICAEN.

Imatge projecte Vilawatt

Informació relacionada

Descripció:
El projecte Step2Sport treballa per a la millora del consum dels centres esportius europeus amb l’objectiu de definir el camí a seguir perquè esdevinguin edificis de consum quasi nul (NZEB).

Període:
2014-2017 (36 mesos)

Fons:
Cost total d' 1,9 M€ finançat pel programa Intelligent Energy 2013

Participants:
Liderat pel centre tecnològic LEITAT i on hi participen governs regionals, cadenes de centres esportius i empreses de serveis energètics de Polònia, Grècia, Suècia, Itàlia i Bulgària.

Descripció:
El projecte GPP2020 treballa per ambientalitzar la contractació pública, incentivant les millores energètiques en els concursos i plecs de contractació públics. En aquest sentit, les entitats sòcies del projecte implementen més de 100 concursos baixos en carboni per assolir una quantitat significativa de reduccions d'emissions de CO2 de manera immediata.

Període:
2013-2016 (36 mesos)

Fons:
Cost total d' 1,9 M€, finançat pel programa Intelligent Energy 2012.

Participants:
Liderat per l’ICLEI. (Associació d’àmbit mundial de governs locals per a la sostenibilitat). Hi participen 18 socis europeus d' Àustria, Croàcia, Alemanya, Itàlia, Holanda, Portugal, Eslovènia i Catalunya.

Descripció:
Mitjançant el projecte, l’ICAEN rep assistència tècnica per fer front a les dificultats i necessitats que puguin sorgir en la implantació de models EPC, en el marc del Pla d'Estalvi en els Edificis de la Generalitat. El projecte està definit en clau de transferència de coneixement on el socis sènior assisteixen i faciliten la implantació i desenvolupament de nous programes EPC en les regions i ciutats júnior.

Període:
2013-2016

Fons:
Cost total de 1.5 M€, finançat pel programa Intelligent Energy 2012.

Participants:
Liderat per l’Agència de l’Energia de Berlin (BEA)
Senior experts: Berlin, Graz, Oslo, Praga
Junior partners: Barcelona, Dublín, Antwerp, Sofia i Zagreb.