• Imprimeix

Delegat/da de protecció de dades

El/la Delegat/da de protecció de pades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals a l'Institut Català d'Energia i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

Les dades de contacte són:       

C/Pamplona, 113, 3a planta, 08018 Barcelona
icaen@gencat.cat,
T: 936220500

Data d'actualització:  28.05.2018