• Imprimeix

Altres publicacions

 • La transició energètica en un món canviant

  Aquest document recull les ponències del Cicle de debats "La transició energètica de Catalunya" celebrat el 2017, així com l’opinió de prop d’una trentena d’experts en energia sobre com afronta Catalunya la transició energètica cap a un nou model energètic net, distribuït i democràtic.

  Data edició: novembre 2017.

   

 • Guía de Gestión Energética Municipal

  Document elaborat per l'Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen) amb la col·laboració de l'Institut Català d'Energia, adreçat als ajuntaments que vulguin implantar un sistema seguint amb la ISO 50001, que els permeti millorar la seva gestió energètica.

  Data edició: 2017.

 • Bases for constituting the National Agreement for the energy transition of Catalonia

  The National Agreement for the Energy Transition of Catalonia emerges from the need to generate a dialogue between all political forces and representatives of civil society to agree on a new renewable, clean, decentralized, democratic and sustainable Catalan energy model in line with the objectives of the European Union in the field of energy. The base document approved by the Catalan Government to be presented to the Parliament of Catalonia has been the result of a consultation process involving the Board of Entities of the economic, social and energy sectors, the Political Parties Table and the Departments of the Generalitat related to the energy field.

  Edition date: February 2017.

 • Bases per a constituir el Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya

  El Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya neix de la necessitat de generar un diàleg entre totes les forces polítiques i els representants de la societat civil per consensuar un nou model energètic català renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria d'energia. El document de bases aprovat pel Govern català per ser presentat al Parlament de Catalunya, ha estat fruit d'un procés de concertació on hi ha participat la Taula d'Entitats dels sectors econòmic, social i energètic, la Taula de Partits Polítics i els Departaments de la Generalitat relacionats amb l'àmbit energètic.

  Data edició: febrer 2017.

 • Conducció eficient per a conductors de vehicles industrials lleugers

  Aquests apunts formen part del material dels cursos de conducció eficient per a conductors de vehicles industrials lleugers organitzats per l'Institut Català d'Energia i impartits per TECDRIVE durant el 2014. Els apunts s'estructuren seguint l'índex de continguts del "Manual de conducció eficient per a conductors de turismes" publicat per l'ICAEN.

  Data edició: 2015.