La publicació Energia Demo és una col·lecció de fitxes tècniques que analitzen projectes singulars realitzats a Catalunya destacables des del punt de vista de l'estalvi i l'eficiència energètica en els diferents àmbits: industrial, edificis, mobilitat, energies renovables, etc. És una publicació orientada a professionals i empreses que treballen en l'àmbit de l'energia.

 • Núm.135 Millora del comportament energètic de 181 llars vulnerables del Gironès

  El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i el Consell Comarcal del Gironès han realitzat intervencions d’optimització energètica i assessorament en contractació d’energia a 181 llars en situació de vulnerabilitat que són usuàries dels serveis socials bàsics. L’objectiu és el de combatre de forma activa la pobresa energètica present a la comarca.

 • Núm.134 Rehabilitació d'un centre cívic energèticament positiu

  L'Ajuntament de Barcelona ha rehabilitat i ampliat el centre cívic Can Portabella, un edifici del s. XIX situat al barri de Sant Andreu. Gràcies a la seva rehabilitació, que va incorporar elevats nivells d'aïllament, l'edifici té una reduïda demanda energètica que, conjuntament amb la nova instal·lació solar fotovoltaica, permet que l'edifici generi més energia de la que consumeix.

 • Núm. 133 Millora en la gestió energètica i l’enllumenat en un institut d’educació secundària

  L’Institut d’Educació Secundària Salvador Dalí d’El Prat de Llobregat ha reduït el seu consum elèctric un 33% gràcies al treball en equip d’alumnes i professors, i a la implicació de tot el personal del centre. L’estalvi s’ha aconseguit amb l’aplicació de bones pràctiques ambientals en totes les activitats acadèmiques docents durant un període de tres cursos escolars.

 • Núm. 132 Rehabilitació energètica d'una residència universitària

  L'edifici de la Residència Universitària Mare Güell situat al barri de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona ha estat rehabilitat per l'arquitecte Mª Àngels Negre (NSarquitectes). Fruit d'aquesta rehabilitació, l'edifici ha millorat el comportament energètic i ha passat a tenir una qualificació energètica A. Actualment, la residència és un edifici sostenible i accessible que conserva i respecta l'estètica de l'edifici original.

 • Núm. 131 Rehabilitació energètica impulsada per l'Administració local

  L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha impulsat una prova pilot per a la rehabilitació de 32 edificis d'habitatges privats al barri de Fondo Alt actuant com a coordinador de la gestió del projecte i la direcció d'obra, i fent de mediador entre els veïns (649 propietaris). La rehabilitació s'ha centrat en la renovació de l'envolupant tèrmica (façanes, mitgeres i cobertes) i la incorporació d'aïllament tèrmic a les façanes.

 • Núm. 130 Evolució energètica d'un habitatge passiu a un de positiu

  Josep Bunyesc Arquitectes va endegar el 2009 el monitoratge d’un habitatge unifamiliar ubicat a Lleida, tot just construït, amb estàndards de Passivhaus i Minergie Plus, per tal d’evolucionar d’una casa passiva a una casa positiva. El repte es va aconseguir amb la generació d’energia solar fotovoltaica en coberta per a l’habitatge. L’excedent d’energia s’utilitza per a la càrrega d’un cotxe elèctric.

 • Núm. 129 La transformació de la flota a vehicles cent per cent elèctrics, un compromís amb l’energia neta

  L’empresa Aigües de Barcelona porta a terme des del 2011 un programa per implantar progressivament el vehicle elèctric a la seva flota. A finals del 2017 el cent per cent de la flota de vehicles electrificables de l’empresa, fins a 131, funcionarà amb energia verda, el que mostra el seu compromís amb l’energia neta i el desenvolupament sostenible.

 • Núm. 128 L’eficiència energètica: repte ambiental en el processament i envasament de llet

  La planta de processament i envasament de llet que l’empresa Calidad Pascual SAU té a la localitat de Gurb (Osona) ha implantat un acurat Pla de Sostenibilitat Ambiental que abasta tots els vectors ambientals significatius.

 • Núm. 127 Millores d'eficiència energètica al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat

  El Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès va contractar l'any 2013 via licitació pública el servei de millora de l'eficiència energètica i de manteniment de les seves instal·lacions, mitjançant la modalitat de contracte d'estalvis energètics garantits.

 • Núm. 126 Producció de fred i calor amb instal·lació d'energia geotèrmica

  La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona disposa des de l'any 2014 d'una instal·lació d'energia geotèrmica per produir fred i calor al Recinte Modernista. En aquesta instal·lació s'han tingut en compte criteris mediambientals per tal de respectar l'entorn catalogat com a Patrimoni Mundial per la UNESCO.