• Descripció dels certificats voluntaris d'edificis

  L'Institut Català d'Energia presenta aquest document en el qual es comparen les certificacions de sostenibilitat voluntàries d'edificis més conegudes: LEED, BREEAM, VERDE, DGNB, PASSIVHAUS i MINERGIE-ECO.

  Data d'edició: octubre 2018.

 • Guia per emplenar l'estadística del consum energètic del sector industrial (ECESI) 2015-2016-2017

  L'Institut Català d'Energia ofereix aquest manual per ajudar a emplenar l'ECESI, l'estadística que permet quantificar el consum energètic per sectors d'activitat econòmica i per formes d'energia de la indústria manufacturera de Catalunya. 

  Data d'edició: març 2018.

 • Observatori de l'estat energètic dels edificis a Catalunya

  L'Institut Català d'Energia presenta l'Observatori de l'estat energètic dels edificis de Catalunya, una anàlisis de les dades del registre de certificació energètica d'edifics amb la finalitat de donar informació tècnica al sector i potencia la difució de l'estat actual del parc d'edificis a Catalunya. 

  Data d'edició: juny 2017.

 • Estudi de les tecnologies de refredament d'aire d'entrada a les turbines de gas

  L'estudi avalua els diferents sistemes de refredament de l'aire de combustió que es poden aplicar al parc de turbines de gas operatives a Catalunya i s'avalua un cas pràctic on s'ha triat una turbina implantada en cinc plantes de cogeneració, per a estudiar amb més detall la solució d'incorporar-hi un refredador evaporatiu.

  Data d'edició: juliol 2010.

 • Catàleg de serveis de l'ICAEN per a l'eficiència energètica a la indústria

  El catàleg actualitzat resumeix els principals serveis que l'ICAEN ofereix a les indústries catalanes, responent a l'objectiu de fomentar l'eficiència energètica a la indústria, en la línia definida en la revisió del Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015.

  Data d'edició: abril 2010.

 • Informe sectorial derivat de les avaluacions energètiques al sector avícola.

  Document resultat de les avaluacions energètiques realitzades al sector avícola de Catalunya en el marc del Programa d'assessorament energètic de l'Institut Català d'Energia, i realitzat conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Les dades de l'informe corresponen a l'any 2007.

  Data d'edició: abril 2010.

 • Anàlisi de la situació del sector de l'energia solar tèrmica a Catalunya

  Document on es mostren les dades i conclusions més significatives d'un estudi realitzat l'any 2009 sobre la situació del sector de l'energia solar tèrmica a Catalunya per tal de quantificar el mercat actual, avaluar el grau d'assoliment dels objectius del Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015, així com les tendències del seu futur immediat i poder identificar-ne els trets característics principals.

  Data d'edició: març 2010.

 • Guia Estalvi energètic en temps de crisi.

  Algunes idees per a estalviar energia a la indústria amb una inversió mínima.

  Data d'edició: desembre 2009.

Informes Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015