Col·lecció de guies de referència tècnica i pràctica per a professionals del sector energètic.

 • Núm. 12 Contractes de rendiment energètic amb estalvis garantits

  Guia pràctica per a la redacció dels plecs dels contractes de rendiment energètic amb estalvis garantits i del manteniment subjectes a regulació harmonitzada (contractes de serveis).

   

 • Núm. 11 Edificis de consum d'energia gairebé zero

  Guia pràctica sobre solucions constructives i instal·lacions a considerar en el disseny dels edificis de consum d'energia gairebé nul·la, que inclou simulacions energètiques d'edificis d'habitatges i terciaris.

 • Núm. 10 Rehabilitació energètica d'edificis

  Guia pràctica que dóna informació sobre la rendibilitat econòmica i idoneïtat de tecnologies energèticament eficients o paquets de millores a diferents tipologies d'edificis del sector residencial en les diferents zones climàtiques de Catalunya.

 • Núm. 9 Instal·lació d'infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric

  Guia pràctica adreçada als professionals interessats a instal·lar una infraestructura de recàrrega vinculada per a un vehicle elèctric en un aparcament, tant a la superfície com al subsòl.

 • Núm. 8 Eficiència Energètica en gestió de flotes

  Guia pràctica adreçada als professionals del sector de la mobilitat i especialment als gestors de flotes de transport que vulguin augmentar la competitivitat de la seva flota de vehicles.

 • Núm. 7 Guia metodològica per realitzar auditories energètiques

  Guia pràctica adreçada tant als professionals del sector de la consultoria energètica com als responsables energètics dels centres consumidors d'energia. La guia va acompanyada de dos annexes: formularis de recollida de dades en les visites de treball de camp, i fulls de càlcul per avaluar la rendibilitat de les millores identificades en el diagnòstic posterior.
   

 • Núm. 6 L'energia a les instal·lacions esportives

  Guia pràctica destinada principalment als col·lectius de tècnics que intervenen en el disseny, construcció i explotació d'instal·lacions esportives, editada amb l'objectiu d'esdevenir una eina de treball de referència per a la promoció de l'eficiència energètica en centres esportius.

 • Núm. 5 Instal·lació de calderes de biomassa en edificis

  Guia pràctica, adreçada a professionals del sector de les instal·lacions tèrmiques, on es detallen els punts més destacats i les particularitats que són pròpies dels sistemes i equips que conformen les instal·lacions de calderes de biomassa en edificis.

 • Núm. 4 Energia solar fotovoltaica

  Guia pràctica per a professionals en tecnologia fotovoltaica on es mostren els components, els esquemes bàsics i el dimensionat d'instal·lacions tant autònomes com connectades a la xarxa.

 • Núm. 3 Energia solar tèrmica

  Guia pràctica per conèixer les tecnologies disponibles en matèria d'energia solar tèrmica, exemples d'instal·lacions, el marc reglamentari d'aplicació, el manteniment i mètode de càlcul.

 • Núm. 2 Estalvi i eficiència energètica en edificis públics

  Guia pràctica per informar i formar els professionals mostrant tecnologies, aparells, hàbits i exemples reals d'aplicació de l'estalvi i l'eficiència als edificis.

 • Núm. 1 Producció de biogàs per codigestió anaeròbia

  Guia pràctica per al desenvolupament i operació de plantes d'aprofitament energètic de biogàs a partir de purins i altres productes orgànics.