• Imprimeix

Relacions institucionals

L'Institut Català d'Energia estableix relacions institucionals amb altres entitats del sector amb les quals s'intercanvien bones pràctiques empresarials, es creen sinergies en la difusió d'activitats i convenis de col·laboració..

Algunes d'aquestes entitats són: 

EnerAgen és l’Associació d’Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia. Va ser creada l’any 2003 i actualment està constituïda per 19 agències d’energia repartides per tot l’estat i cobrint diferents àmbits d’actuació: autonòmic, provincial, comarcal i municipal.

L’ICAEN és soci d’EnerAgen des de la seva creació. L’any 2012 va entrar a formar part de la Junta Directiva, com a vocal i, al 2014, va ocupar la Vicepresidència. Actualment i fins al 2018 l’ICAEN és el President d’EnerAgen.

L’associació està al servei de totes les agències d’energia. Els seus principals objectius són:

  • Promoure, enfortir i assegurar el paper de les Agències d’Energia en tots els seus àmbits d’actuació.
  • Impulsar la cooperació entre els membres de l’Associació.
  • Elaborar propostes conjuntes d’actuació en els respectius àmbits competencials.
  • Assegurar un adequat nivell de formació i capacitació dels seus membres.
  • Assessorar en els projectes de creació de noves Agències d’Energia.
  • Fomentar la coordinació dels recursos i sistemes d’ajudes per a facilitar a la ciutadania I’accés als mateixos.
  • Realitzar una tasca d’informació davant els diferents agents del sector energètic.

A més de les activitats generals, actualment EnerAgen té consolidats 3 grups de treball especialitzats en els què l’ICAEN participa activament:

  • GT d’Eficiència Energètica (coordinat per l’Agencia Andaluza de la Energía, AAE)
  • GT d’Autoconsum (coordinat per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE)
  • GT de Mobilitat elèctrica (Coordinat per l’ICAEN)