Accés al contingut Accés al menú de la secció
Destaquem
 • Amb el suport de CONFECAT


Concurs Instagram

Instagram

Comparteix la Setmana de l'Energia a través d'Instagram!

Quan participis en una de les activitats que s'organitzen arreu de Catalunya entre l'1 de maig i el 31 de juliol per celebrar la Setmana de l'Energia, fes-te un selfie o una foto participant a l'activitat i publica-la al teu perfil d'Instagram amb l'etiqueta #setmanaenergia.

Podràs guanyar dues nits d'hotel per a dues persones amb esmorzar inclòs a l'Hostal Empúriesde l'Escala (Girona), per gentilesa de la Confederació Empresarial d’Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya (CONFECAT).


Fotografies presentades

Fotos Instagram
 

Objecte

El concurs fotogràfic “Comparteix la Setmana de l’Energia” consisteix en la publicació d’imatges realitzades durant alguna de les activitats organitzades en la celebració de la Setmana de l’Energia amb l’etiqueta #setmanaenergia a la xarxa Instagram.

Les fotografies hauran de mostrar un element que identifiqui alguna de les activitats organitzades amb motiu de la Setmana de l’Energia 2015.

 

Termini

El concurs comença l’1 de maig i finalitza el dia 31 de juliol de 2015. No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà del dia en que finalitza el termini.

 

Forma de participació

Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a la xarxa social Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

a) Obligacions dels participants

Els participants hauran de:

 • Realitzar una fotografia en una de les activitats que s’organitzin arreu de Catalunya amb motiu de la celebració de la Setmana de l’Energia 2015. La imatge haurà de mostrar un element identificador de la Setmana de l’Energia.
 • Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta o hashtag #setmanaenergia, sens perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure. És preferible posar un títol a la fotografia que es presenti al concurs, També és preferible fer una menció a @energiacat i una etiqueta o hashtag amb el municipi on s’ha fet la fotografia.
 • Publicar la foto a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari.

 

b) Requisits dels participants

Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que cada imatge:

 • Ha estat realitzada en qualitat de persona física.
 • L’ha fet el participant i és una obra original seva.
 • No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
 • Ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats que hi puguin aparèixer.
 • El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o hashtag #setmanaenergia implica l’acceptació per part de l’autor de les bases del concurs.
 

Característiques del concurs

 • El jurat tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de Catalunya, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • Totes les fotografies presentades al concurs d’acord amb les condicions d’aquestes bases podran optar al primer i únic premi general de l’àmbit de Catalunya.
 • No hi ha limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.
 • Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases al DOGC que es presentin dins els terminis establerts i que compleixin totes les condicions de participació.
 • L’Institut Català d’Energia, així com les entitats organitzadores de la Setmana de l’Energia 2015, podran publicar durant el concurs a les seves pàgines a Internet les fotografies que creguin oportunes per promoure el concurs.
 

Premi

El premi consisteix en una estada de dues nits d'hotel per a dues persones amb esmorzar inclòs a l'Hostal Ampúries de l'Escala (Girona) amb certificació d'arquitectura sostenible Leed Gold, per gentilesa de la Confederació Empresarial d’Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya (CONFECAT).

Caldrà, abans de fer la reserva, consultar la disponibilitat, que podrà ser com a màxim el  fins el 31 de desembre de 2015.

 

Condicions de participació

Persones físiques

Pot participar en el concurs fotogràfic qualsevol persona física amb domicili a l’àmbit territorial de Catalunya que no hagi estat implicada en la definició i/o  preparació d’aquest concurs. Aquesta norma afecta, entre altres, els empleats de l’Institut Català d’Energia i les empreses col·laboradores, així com cònjuges, ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins a primer grau (inclosos) de tots els anteriors. El seu incompliment comporta la pèrdua immediata del premi aconseguit, si s’escau.

En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

Contingut de l’obra presentada

Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Institut Català d’Energia del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de l’Institut Català d’Energia.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

Acceptació de les bases

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.

 

Jurat i selecció de la fotografia guanyadora

El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

El jurat està format per un representant de les entitats organitzadores de la Setmana de l’Energia (Institut Català d’Energia, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), Diputació de Tarragona, Diputació de Lleida i Ajuntament de Barcelona), un representant de la Federació Catalana de Fotografia i un representant de la Confederació Empresarial d’Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya (CONFECAT).

El jurat tindrà la facultat de triar la fotografia guanyadora i en la seva deliberació valorarà l’originalitat i creativitat de la imatge presentada.

Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables. El jurat podrà declarar desert el concurs.

L’Institut Català d’Energia es posarà en contacte amb la persona guanyadora mitjançant el seu perfil a Instagram, @energiacat, deixant un comentari a la fotografia guanyadora, i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri oportunes.

El nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer a través del web i xarxes socials de l'ICAEN i de les entitats organitzadores de la Setmana de l'Energia.

 
Data d'actualització: 17.04.2015