• Imprimeix

Estratègia SOLARCAT

L’estratègia SOLARCAT prepararà Catalunya per a la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’energia solar, l’energia del segle XXI.

Com a part de l’estratègia, el programa de sostres solars amb emmagatzematge distribuït garantirà la possibilitat que els ciutadans puguin generar, emmagatzemar, compartir i vendre (quan la normativa espanyola ho permeti)  l’energia que generen tot aprofitant el principal recurs energètic de què disposa Catalunya, el Sol.