• Imprimeix

Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola

El Govern ha aprovat en data 18 de febrer l'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola. L'objectiu de l'Estratègia és fomentar l'ús energètic de la biomassa a Catalunya, en base a la cooperació dels diferents departaments de la Generalitat i la coordinació de les actuacions de l'entorn.

L’Estratègia és coordinada pel Departament de la Presidència amb la participació d’aquests quatre Departaments:

  • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
  • Departament d’Empresa i Ocupació
  • Departament de Territori i Sostenibilitat
  • Departament d’Economia i Coneixement

 

L'aprofitament energètic de la biomassa forestal és una de les línies estratègiques prioritàries del Govern de la Generalitat de Catalunya pels importants beneficis energètics, ambientals i socioeconòmics que comporta.

L'Estratègia preveu la creació d'un Grup de Treball Interdepartamental amb un Comitè de Direcció representant tots els Departaments impulsors de la estratègia, i un Comitè Gestor format per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural), la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i l’Institut Català d’Energia (Departament d’Empresa i Ocupació).