• Imprimeix

Sessions informatives

Per tal de fer partícips als representants de la societat civil catalana de l’elaboració del Pla de l’Energia i Canvi climàtic de Catalunya 2012-2020, s’han organitzat unes sessions informatives sobre el desenvolupament del Pla amb l'objectiu de recollir idees i suggeriments que s'han tingut en compte en el procés d’elaboració del Pla.

Cal distingir aquestes sessions inicials de caire informatiu que s'han realitzat del termini d’exposició pública del Pla i de la seva Avaluació Ambiental Estratègica, que s'està duent a terme i que, d’acord amb la legislació vigent, permetrà a totes les persones i entitats implicades presentar-ne al·legacions, fins arribar a la seva redacció definitiva.

 • Sessió 1. Empreses de generació elèctrica (18/07/2011).
 • Sessió 2. Comercialitzadores d’energia elèctrica i de gas natural (20/07/2011).
 • Sessió 3. Grups ecologistes (21/07/2011).
 • Sessió 4. Associacions municipals i associacions de consumidors (25/07/2011).
 • Sessió 5. Entitats, associacions i empreses en l’àmbit del medi ambient (27/07/2011).
 • Sessió 6. Entitats, associacions i empreses en l’àmbit de les energies renovables (12/09/2011).
 • Sessió 7. Entitats, associacions i empreses en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica (14/09/2011).
 • Sessió 8. Patronals i sindicats (15/09/2011).
 • Sessió 9. Col·legis professionals (19/09/2011).
 • Sessió 10. Grans prescriptors tècnics (21/09/2011).
 • Sessió 11. Entitats, associacions i empreses en l’àmbit de la recerca i la innovació en energia i mitigació del canvi climàtic (22/09/2011).
 • Sessió 12. Entitats ecologistes i ambientalistes (10/10/2011).

Un cop analitzades les aportacions rebudes durant les sessions informatives sobre el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 celebrades durant el 2011, ens les quals van participar diversos agents socials, s'ha organitzat una sessió de retorn amb l’objectiu d’informar sobre les principals línies estratègiques i objectius del Pla, així com sobre les aportacions rebudes en aquestes sessions informatives i incorporades al mateix.

Data d'actualització:  15.05.2012