• Imprimeix

La mobilitat elèctrica i la Llei de canvi climàtic

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, de canvi climàtic recull i consolida les bases per constituir el Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya aprovades pel Govern, i el Pla estratègic per a l’impuls d'infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC). Aquestes estratègies actuals i vigents del Govern permeten fer la següent previsió en l’evolució del nombre d’estacions de recàrrega ràpida a Catalunya:

Any

2016

2018

2020

2022

Estacions de recàrrega ràpida*

26

60

125

250

*Nombre d’estacions de recàrrega amb potència superior a 50 kW, on la velocitat de recàrrega és de 120 km d’autonomia en 30 minuts aproximadament. En una mateixa ubicació geogràfica hi poden haver diverses estacions de recàrrega.

Per tant, és important destacar que a l’hora d’escollir un vehicle elèctric no només cal tenir present la infraestructura de recàrrega actual sinó l’evolució prevista en els següents anys. Alhora, cal fer la comparació amb un vehicle convencional del cost total per a l’usuari (TCO) durant la seva vida útil, incloent els costos d’adquisició, manteniment, combustible, assegurança, impostos i peatges, entre d'altres.

La vida útil d’un vehicle és d’uns 10 anys i l’autonomia actual (en km i en kWh de les bateries elèctriques, que ofereixen la majoria de fabricants) arriba als 40 kWh que permet realitzar uns 400 km oficials, equivalent a uns 300 km de funcionament en condicions de circulació reals.

Atesa l’experiència dels ajuts econòmics del 2015 i del 2017 i també degut a l’aplicació de l’article 155, la prioritat per l’ICAEN i el Govern de la Generalitat durant l’any 2018 serà accelerar el desplegament de les estacions de recàrrega ràpida a Catalunya amb la implantació de 50 estacions addicionals a la xarxa actual.

Cal tenir present que el 4 de desembre de 2017 el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit un recurs d’inconstitucionalitat de la Llei, i que el 21 de març de 2018 es va aixecar la suspensió de tots els articles a excepció de l’article 19.4.

Data d'actualització:  11.07.2018