• Imprimeix

Objectius

Mapa Situacio 2019 Pirvec

El Pla estratègic per al desplegament de la infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC) té per objectiu garantir el subministrament d’energia elèctrica als ciutadans i empreses per avançar cap a una mobilitat més eficient i més neta i aconseguir minvar les barreres que actualment llastren el desenvolupament d’aquesta tecnologia.

La mobilitat elèctrica en el transport rodat contribuirà a incrementar l’eficiència energètica, reduir les emissions contaminants, integrar les energies renovables, millorar la qualitat de l’aire a les ciutats i reduir l’alta dependència del petroli que té Catalunya. 

El Pla facilitarà la cooperació entre els diversos agents públics i privats per tal d’assolir els següents objectius:

 • 100 estacions de recàrrega ràpida (EdRR) tri-mànega d'accés públic (potència >45 kW)
 • 400 estacions de recàrrega semiràpida (EdRS) d'accés públic (potència >7,5 kW
 • 25.000 punts de recàrrega vinculats (EdRV) associats a vehicles elèctrics privats
 • Posar en funcionament un sistema d'identificació interoperable dels usuaris de vehicles elèctrics i de pagament eficaç i universal per totes les EdRR i EdRS, compatible amb els sistemes europeus.
 • Promoure modificacions normatives per assolir la viabilitat tècnica i econòmica de la mobilitat elèctrica


Aquests objectius proposats pel Pla són una fita destacada per avançar cap als objectius fixats de cara al 2020, en el Pla de l’energia i canvi climàtic (PECAC), en relació amb el percentatge de vehicles elèctrics del parc total de vehicles i el nombre d’estacions de recàrrega:

 • 3% de penetració de vehicles elèctrics purs turismes (aproximadament, 108.000 vehicles)
 • 12% de penetració de motocicletes i ciclomotors (aproximadament, 124.000 vehicles)
 • 2,5% de penetració de furgonetes (aproximadament 19.465 vehicles)
 • 1,2 punts de recàrrega per cada vehicle elèctric, entre estacions de recàrrega ràpida (EdRR), semiràpida (EdRS) i vinculada (EdRV). És a dir, aproximadament 301.758 punts de recàrrega totals a Catalunya.

 

A més, el Pla està alineat amb la Directiva 2014/94/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, relativa a la implantació d’una infraestructura per als combustibles alternatius especialment en els següents aspectes:

 • Impulsar una infraestructura de mobilitat elèctrica que arribi a garantir l’objectiu proposat d’una estació de recàrrega per cada 10 vehicles elèctrics de cara al 2020.
 • Garantir que les estacions de recàrrega d’accés públic estiguin exempts de barreres com ara targetes, sistemes de subscripcions o qualsevol altre autorització que limiti l’ús de les estacions de recàrrega als seus usuaris.
 • Assegurar una infraestructura de recàrrega accessible i suficientment distribuïda a tot el territori.