• Imprimeix

Situació inicial

Mapa Situacio Inicial 2016. PIRVEC

En el marc europeu, a finals del 2015, el nombre d’estacions de recàrrega ràpida (potència superior a 45 kW) instal·lades per països està encapçalada pel Regne Unit, amb 526 estacions, seguit d’Alemanya, amb 330, Noruega, amb 219, Suècia, amb 159, França, amb 135, Dinamarca, amb 121, Àustria, amb 104, Holanda, amb 100 i Suïssa, amb 74. Catalunya compta actualment amb 19 estacions de recàrrega ràpida situades  principalment en la zona metropolitana de Barcelona.

De les dades de matriculacions corresponents a aquests països, es pot observar una correlació directa entre els nivells d’infraestructura de recàrrega ràpida i el nombre de vehicles elèctrics que conformen el parc total de vehicles. Pel que fa a les xifres de matriculació de turismes elèctrics, el 2015 destaca Noruega amb el 22,4% de turismes elèctrics respecte a les matriculacions totals anuals (que signifiquen un total de 34.455 turismes matriculats el 2015); seguit d’Holanda, amb el 9,8% (43.282 turismes); Suècia, amb el 2,6% (9.039 turismes); Regne Unit, amb el 1,1% (28.188 turismes); i França, amb el 1,2% (25.328 turismes). Catalunya té una quota de mercat del 0,4% (663 turismes), és a dir, 4 de cada 1.000 turismes matriculats han estat elèctrics.

Pel que fa a les infraestructures de recàrrega, a principis del 2016, la situació a Catalunya és la següent: 

  • 19 estacions de recàrrega ràpida (EdRR) d’accés públic (potència >45 kW).
  • 40 estacions de recàrrega semiràpida (EdRS) d'accés públic (potència >7,5 kW).
  • 4.000 punts de recàrrega vinculades (EdRV) associades a vehicles elèctrics privats.
  • Diversitat de sistemes d’identificació (targetes, codis QR, ...) i, en general, no es cobra per la recàrrega del vehicle elèctric.


L’extensió i la facilitat d’accés a una infraestructura de recàrrega que evolucioni amb l’agilitat necessària esdevé a data d’avui, el principal repte que cal assolir per al ple desenvolupament de la mobilitat elèctrica.