• Imprimeix

Full de ruta de la transició energètica

  1. Aprovar per part del Govern les Bases de la Transició Energètica, que defineix els principis bàsics del canvi de model energètic a Catalunya.
  2. Presentar al Parlament de les Bases de la transició energètica.
  3. Aprovar el Pla de treball 2017-2025 Energia neta per a tots els catalans.
  4. Realitzar la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, que valorarà les possibles evolucions futures del model energètic català i definirà les opcions estratègiques associades a l’Escenari Aposta.
  5. Aprovar la Llei de Transició Energètica i l’adaptació de l’ICAEN a la nova política energètica amb la finalitat de dotar de caràcter normatiu i funcional els principis, objectius i estratègies anteriors.
  6. Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya en l’horitzó 2030, per tal d’implementar en aquest horitzó temporal les opcions estratègiques de l’Escenari Aposta de la PROENCAT 2050.
Data d'actualització:  23.01.2017