Seguint les resolucions del Parlament, el procés de concertació s’ha desenvolupat a partir d’una Mesa de negociació del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, integrada per:

 • Comitè Coordinador del Pacte Nacional per a la transició energètica, on estan representats els Departaments de la Generalitat relacionats amb l’àmbit energètic.
 • Taula d’Entitats dels sectors econòmic, social i energètic.
 • Taula de Partits Polítics.

El procés participatiu ha estat dividit per dues legislatures, una primera fase del procés es va realitzar durant la legislatura X i la segona fase del procés s’ha desenvolupat durant la present legislatura.

Destaquem

Presentació del document de bases consensuat en el procés de participació ciutadana

Document presentat en la sessió de retorn al procés de participació pública.

Presentació de la motivació i els objectius del pacte

Document presentat als partits polítics amb representació parlamentària

Presentació del procés de concertació

El cronograma que ha seguit el procés de concertació es resumeix en:

 • 7 de juliol de 2015: vist-i-plau del Govern a iniciar el procés participatiu.
 • 23 de juliol: presentació pública del document de bases i s’obre el procés de concertació a 158 entitats socials, empresarials, sindicals, del món acadèmic, entre d’altres.
 • Es va fixar com a termini el 18 de setembre per a fer aportacions, ampliat fins al desembre arran de peticions rebudes.
 • Vies d’aportació: qüestionari extens, qüestionari exprés (més breu), correus electrònics i reunions.
 • Finalitzada la recollida d’aportacions, es van realitzar dues sessions de treball presencials (11 i 18 de desembre de 2015) i una sessió amb el consell d’experts (18 de maig de 2016), amb la finalitat de:
  • Donar a conèixer la nova versió del document.
  • Informar sobre les aportacions incorporades o no.
  • Obrir un debat sobre algunes de les aportacions rebudes.
 • Del 26 de setembre al 25 d'octubre del 2016: Presentació als partits polítics amb representació parlamentària.
 • 12 de novembre de 2016: Sessió de retorn a les entitats participants en el procés de concertació.


De les 158 entitats convidades a ser membres de la taula d’entitats hi van participar 35 (21%).

A més de les aportacions rebudes per part de membres de la taula d’entitats es va rebre també la participació de 31 entitats més, entre les que s’hi inclouen 18 estudiants de la UPC donant finalment un total de 66 participants.

D’aquests 66 participants s’han rebut un total de 312 aportacions per diferents vies, qüestionaris, correus electrònics, reunions i 17 publicacions durant la primera i segona fase del procés participatiu. D’aquestes aportacions rebudes s’ha descartat inicialment el 39% (26% d’aportacions no acceptades i 13% d’aportacions corresponents a àmbits o qüestions que no eren objecte de tractament per part del Pacte).

La valoració global del document inicial a partir de la puntuació rebuda en els 52 qüestionaris va ser molt positiva amb un notable com a nota mitjana.

Un cop finalitzada la segona fase d’aquest procés participatiu, l’Institut Català d’Energia ha refet el document de bases del Pacte Nacional per la Transició Energètica.

Per tal de consensuar el document de bases del Pacte, s’han realitzat nombroses reunions, debats i sessions de treball que es relacionen tot seguit (no s’han incorporat les reunions prèvies mantingudes per la Comissió interdepartamental del Pacte, que va elaborar-ne el primer document de bases):

Primera fase (Legislatura X)

Sessions de treball i debats 

 Data

 Participants

 Objectiu

 23/07/2015

 -Departament d’Empresa i Ocupació

 -Taula d’entitats del Pacte

 -Obert a la participació de la ciutadania

 Presentació del document de base del Pacte

 11/12/2015

 -ICAEN

 -Taula d’Entitats del Pacte

 Sessió de treball per: Presentació i anàlisi de les  aportacions rebudes i obertura d’un debat respecte a les  aportacions que requerien d'un contrast conjunt.

 

 18/12/2015

 -ICAEN

 -Taula d’Entitats del Pacte

 Sessió de treball per: Presentació i anàlisi de les  aportacions rebudes i obertura d’un debat respecte a les  aportacions que requerien d'un contrast conjunt.

 

Reunions

 Data

 Participants

 Objectiu

 14/09/2015

 -ICAEN

 -Associació Catalana de Municipis

 -Associació de municipis per la Mobilitat i el  Transport Urbà (AMTU)

 Presentació del document del Pacte

 17/09/2015

 -ICAEN

 -Col·lectiu CMES

 Aportacions al document del Pacte

 21/09/2015

 -ICAEN

 -Consell Assessor per al Desenvolupament  Sostenible de Catalunya (CADS)

 Aportacions al document del Pacte

 29/09/2015

 -ICAEN

 -DGEMSI

 -ENDESA

 Presentació del document del Pacte

 04/11/2015

 -ICAEN

 -Foment del Treball Nacional

 Presentació del document del Pacte

 05/11/2015

 -ICAEN

 -DGEMSI

 -IBERDROLA

 Presentació del document del Pacte

 

Segona fase (legislatura XI) 

Sessions de treball i debats

 Data

 Participants

 Objectiu

 18/05/2016

 -ICAEN

 -Col·lectiu CMES

 -Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible  de Catalunya (CADS)

 -UPC

 -Agència d’Energia de Barcelona

 -AMB

 -UAB

 Sessió de treball i aportacions al document del Pacte

 

Reunions

 Data

 Participants

 Objectiu

 24/02/2016

 -ICAEN

 -Col·legi d’Ambientòlegs

 Aportacions al document del Pacte

 10/03/2016

 -ICAEN

 -PIMEC

 Debat sobre el document del Pacte

 04/04/2016

 -ICAEN

 -Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible  de Catalunya (CADS)

 Aportacions al document del Pacte

 14/9/2016

 -ICAEN

 -Xarxa de Micropobles de Catalunya

 Aportacions al document del Pacte

 

Reunions amb els partits polítics amb representació parlamentària

 Data

 Participants

 Objectiu

 26/09/2016

 -ICAEN

 -Secretaria DEC

 -CSQP

 Presentació document del Pacte a grups polítics amb  representació parlamentària

 26/09/2016

 -ICAEN

 -Secretaria DEC

 -Junts X SI

 Presentació document del Pacte a grups polítics amb  representació parlamentària

 04/10/2016

 -ICAEN

 -Secretaria DEC

 -PSC

 Presentació document del Pacte a grups polítics amb  representació parlamentària

 18/10/2016

 -ICAEN

 -Secretaria DEC

 -CUP

 Presentació document del Pacte a grups polítics amb  representació parlamentària

 18/10/2016

 -ICAEN

 -Secretaria DEC

 -Ciutadans

 Presentació document del Pacte a grups polítics amb  representació parlamentària

 25/10/2016

 -ICAEN

 -Secretaria DEC

 -PPC

 Presentació document del Pacte a grups polítics amb  representació parlamentària

 

Sessió de retorn 

Data

Participants

Objectiu

 12/12/2016

 -ICAEN

 -Entitats i empreses participants al procés de concertació del Pacte.

 Presentació del document consensuat per presentar al  Parlament i al Govern de Catalunya

 

El document tancat incorpora el 61% del total de les aportacions rebudes. La resta són desestimades per considerar-se no pertinents (13%) o bé han estat rebutjades (26%). Respecte a aquest 26% d’aportacions rebutjades, cal indicar que el 40% serien objecte de tractament en la PROENCAT 2050.

El 12 de novembre del 2016 es va presentar al conjunt d’entitats i associacions participants en el procés de concertació, el document de bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.

En la sessió, es van presentar els eixos del Pacte, centrats en garantir l'energia com un dret bàsic dels ciutadans, l’abastament energètic i l’accés a l’energia, assolir el màxim nivell en l’eficiència energètica, les energies renovables i la recerca i innovació energètica i posar el ciutadà en el centre del model energètic, assegurant la participació de la societat.

També es van explicar les 10 actuacions prioritàries que, a curt termini, caldrà desenvolupar per encarrilar els objectius del PNTE. La lluita contra la pobresa energètica, la promoció de la renovació energètica dels edificis privats i públics amb l'objectiu de consum zero, de l’autoconsum fotovoltaic, el desplegament de les infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric i la digitalització de la xarxa de distribució (amb especial atenció a la sinèrgia entre l'autoconsum, l'emmagatzematge i el vehicle elèctric), la necessitat de tornar a fer de Catalunya un país atractiu per a la implantació de les energies renovables, la millora de l’eficiència energètica a les indústries, el desenvolupament del programa Energia en el marc de l’estratègia RIS3CAT i l’adaptació de la llei de creació de l’ICAEN a aquesta nova etapa cara a aconseguir un país amb un model de creixement sostenible i amb  energia neta.