• Imprimir

Productores y suministradores

Empreses productores de biomassa a Catalunya

A Catalunya hi ha 56 empreses productores de biocombustibles sòlids forestals:

  • 52 empreses produeixen estelles (5 de les quals tenen el certificat de qualitat DBOSQ),
  • 6 empreses produeixen pèl·lets (4 de qualitat ENPlus i 1 DINPlus), i
  • 2 empreses produeixen briquetes de fusta

Sistemes de certificació de qualitat:

  • DBOSQ: marca de garantia per als biocombustibles forestals produïts a Catalunya i en tot l’estat espanyol. Més informació
  • ENplus: sistema de certificació europeu per als pèl·lets de fusta. Més informació
  • DINplus: sistema de certificació europeu per als pèl·lets de fusta. Més Informació

Centros Logísticos de Biomasa